Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlásila XXXVI. ročník detskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Oproti minulým rokom, vzhľadom na súčasnú situáciu, nastal časový posun celej súťaže o mesiac. Autori tak mohli posielať svoje práce do regionálnych kôl až do konca marca 2021. Inak tomu nebolo ani v našom regióne, kam patria okresy Senica a Skalica. V našom regióne prišlo spolu 126 prác v piatich kategóriách. Odborná porota, ktorej predsedala Mgr. art. Ľudmila Pilná, vybrala po 5 prác v každej kategórii. Tie postupujú do celoslovenského kola, ktoré je naplánované v priebehu mesiaca máj v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove.

Výstavu z prác, ktoré boli zaslané do súťaže, si môžete prísť pozrieť do Záhorského osvetového strediska do 30. mája 2021.

Vyhodnotenie:

I. kategória – materské školy

Farkaš Martin – MŠ Senica, E. P. Kolónia

Grúber David – MŠ Holíč

Herceghová Janka – MŠ Senica, E. P. Komenského

Sládek Jakub – MŠ Senica, L. Novomeského

Trimelová Tereza – MŠ Častkov

II. kategória – 0. – 4. ročník základných škôl

Bôrik Samuel – ZŠ V. P. Tótha, Senica

Filípek David – ZŠ Borský Mikuláš

Havlová Klárka – ZŠ V. P. Tótha, Senica

Samek Teo – ZŠ V. P. Tótha, Senica

Štefková Noemi – ZŠ Borský Mikuláš

III. kategória – 5. – 9. ročník základných škôl

Čomajová Natália – ZŠ V. P. Tótha, Senica

Dvorská Petra – ZŠ Kúty

Húšťavová Soňa – ZŠ Kúty

Kollárová Natália – ZŠ Kúty

Šedivá Monika – ZŠ Borský Mikuláš

IV. kategória – základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ a 0. – 4. ročník základných škôl

Chorvatovič Leonard – ZUŠ Senica

Navrátilová Rebeca – ZUŠ Senica

Sameková Marína – ZUŠ Senica

Šedivá Stella – ZUŠ Senica

Volníková Vanesa – ZUŠ Senica

V. kategória – základné umelecké školy – 5. – 9. ročník základných škôl

Čomajová Natália – ZUŠ Senica

Heltová Gabriela – ZUŠ Senica

Štefková Laura – ZUŠ Senica

Švecová Tatiana – ZUŠ Senica

Wágnerová Kristína – ZUŠ Senica

                                                                                                 Mgr. Nina Gurínová

                                                                                   Záhorské osvetové stredisko v Senici