.

Dňa 24. júna 1396 panovník Ctibor zo Ctiboríc udelil Senici mestské výsady. V roku 2021 si tak pripomíname polookrúhle 625. výročie získania významných výsad pre naše mesto. Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Klubom priateľov histórie Senica, Mestom Senica a Múzeom Senica pripravili od 28. júla do 25. augusta 2021 cyklus historických stried s názvom „Leto s históriou“, v rámci ktorého postupne odznejú pútavé prednášky, viažuce sa k histórii mesta Senica.

Prvé podujatie sa uskutočnilo v stredu 28. júla 2021 a témou úvodného stretnutia v priestoroch Múzea Senica (v Sokolovni) bola historická prednáška o tom, ako mesto Senica vyzeralo v minulosti. Návštevníci mali jedinečnú možnosť si pred historickým výkladom prezrieť podrobne vypracovanú maketu mesta Senica, ktorá zachytáva podobu mesta z obdobia 19. storočia, s detailným spracovaním jednotlivých ulíc či budov.

V úvode kultúrneho podujatia sa prihovorili návštevníkom riaditeľka Záhorského osvetového strediska v Senici Ľubica Krištofová spolu s kurátorom Múzea Senica Tomášom Motusom, ktorí stručne oboznámili prítomných s významom udelených mestských výsad. Ďalej sa už slova ujali regionálni historici Ján Peter a Ján Hromek, členovia Klubu priateľov histórie Senica pôsobiaceho pri Záhorskom osvetovom stredisku v Senici, ktorí divákov sprevádzali prostredníctvom dobových fotografií a pohľadníc históriou nášho mesta spred sto rokov. Ich putovanie minulosťou sa začalo na senickom námestí a v priestore za kostolom, pokračovalo Kunovskou ulicou (dnešná Štefánikova ulica), ďalej predstavili Sokolovňu, senický park, kaštieľ Machatka (dnešná Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici), Synagógu, a napokon záver ich potuliek mestom patril Čáčovskej ulici a spomienke na vtedajšiu fabriku (Slovenský hodváb).

V závere podujatia poďakovali prítomným riaditeľka Záhorského osvetového strediska v Senici Ľubica Krištofová spoločne so zástupcom primátora mesta Senica Filipom Lackovičom a pozvali obecenstvo na ďalšie zaujímavé stretnutie, ktoré sa uskutoční o týždeň.

V mene organizátorov podujatia Vás srdečne pozývame na v poradí druhé stretnutie z cyklu historických stried s názvom „Leto s históriou“, ktoré sa uskutoční v stredu 4. augusta 2021 o 18:00 hodine v Múzeu Senica (v Sokolovni). Témou podujatia s názvom „Z histórie senického kaštieľa“ Vás budú sprevádzať historici PhDr. Peter Brezina a Ján Peter.

                                                                                          Mgr. Miroslav Koprla, PhD.

                                                                                    Záhorské osvetové stredisko Senica