V utorok 17. mája 2022 sa v Dome kultúry v Senici uskutočnila Súťažná prehliadka hudobného folklóru detí Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje, ktorá je súčasťou celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí s názvom „Vidiečanova Habovka“. Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Organizátori podujatia Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici a Mestské kultúrne stredisko v Senici sa tešili záujmu nadšencov a priaznivcov detského hudobného folklóru, ktorí sa prišli potešiť ľudovému spevu a hudbe tentoraz piatich ľudových hudieb, štyroch speváckych skupín, šiestich sólistov spevákov, jedného speváckeho dua a troch sólistov inštrumentalistov – víťazov regionálnych prehliadok okresov Trnavského kraja. Malí speváci a hudobníci prišli na súťažnej prehliadke predstaviť výsledky svojho celoročného snaženia, aby si so svojimi starostlivo pripravenými vystúpeniami vysúťažili postup na celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku Vidiečanova Habovka 2022.

Odborná porota, ktorej predsedal Mgr. Samuel Smetana, hudobník a hudobný publicista, Mgr. Adriana Jarolínová, interpretka ľudových piesní a hlasová pedagogička, a Mgr. Michal Noga, etnomuzikológ, hudobný pedagóg a odborný pracovník pre folklór a folklorizmus v Národnom osvetovom centre v Bratislave, rozhodla, že na celoštátnu súťaž a prehliadku hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka 2022, ktorá je súčasťou programu Folklórneho festivalu Východná, postúpili Ludová hudba Kamarádzi z Kútú, spevácka skupina Spjevule ze Skalice a speváčka Timea Ondisová z Gbiel, ktorým udelila zlaté pásmo s postupom na celoštátnu súťaž. Zlaté pásmo získali detská ľudová hudba Malí huslisti z Červeníka, detská spevácka skupina Igricek z Veľkého Medera, speváčka Júlia Koláriková z Piešťan a inštrumentalisti Tereza Šebestová zo Skalice a Sebastián Vaškovič z Trnavy. V striebornom pásme sa umiestnili detský citarový súbor Igricek z Veľkého Medera, detská spevácka skupina DFS Rozmarínček z Majcichova, speváčka Zuzana Kopáčová zo Skalice, spevácke duo – sestry Veronika a Dominika Bielikové z Červeníka a inštrumentalistka Csillag Virág Csémi z Veľkého Medera. Bronzové pásmo získali detská ľudová hudba Mladí huslisti z Červeníka, detská citarová skupina Diócska zo Sládkovičova, detská spevácka skupina DFS Važinka zo Šoporne a speváčky Margaréta Hrotíková zo Šoporne, Réka Farkas zo Šamorína a Sophia Hrašnová zo Šamorína.

Pre vedúcich súťažiacich kolektívov a sólistov sa v rámci podujatia uskutočnil hodnotiaci a rozborový odborný seminár.

Súťažnú prehliadku hudobného folklóru detí Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a realizovala sa s finančnou podporou Národného osvetového centra v Bratislave a Trnavského samosprávneho kraja.

Srdečne blahoželáme víťazom i všetkým oceneným!

                                                                                          Mgr. Miroslav Koprla, PhD.

                                                                                    Záhorské osvetové stredisko Senica