V Záhorskom múzeu v Skalici sa nachádza rozsiahla zbierka fajansových džbánkarských výrobkov pochádzajúcich z najvýznamnejších remeselníckych dielní na západnom Slovensku a ukážky produkcie holíčskej manufaktúry. Spolu s výšivkami a ľudovými rezbárskymi prácami patria k pôvodným blahovským zbierkam, ktoré sa rokmi postupne rozširovali. Rozmanité fajansové výrobky zhotovené prevažne v 18. – 19. storočí, všeobecne označované pojmom slovenská ľudová fajansa, v mnohom odkazujú na staršie tradície späté s výrobkami novokrstencov – habánov. Zbierka je veľmi rozmanitá, či už z pohľadu jednotlivých druhov (najmä dekoratívne a cechové džbány, pyskaté a uzavreté džbány typu sova, menšie džbánky, taniere a misy) alebo spôsobu ich výzdoby (rastlinné, zvieracie, geometrické, figurálne námety alebo ich kombinácia). Veľkú kolekciu múzeum prezentuje v stálej expozícii v časti „Blahovská izba“, kde bola nainštalovaná pri vzniku múzea v roku 1905 architektom Dušanom Jurkovičom.

V snahe priblížiť pestrosť zbierky a vynachádzavosť našich predkov detskému návštevníkovi, pripravilo Záhorské múzeum pri príležitosti Medzinárodného dňa detí podujatie Maľované džbánky. Pozostávať bude z komentovanej prehliadky džbánkarských výrobkov spojenej s premietaním zaujímavých výzdobných prvkov. Pripravené budú predlohy na vymaľovávanie alebo tvorbu vlastnej výzdoby, pre menších skladanie rozbitých džbánkov (puzzle). Námet gajdoša na džbáne bude prezentovaný ukážkou gájd zo zbierok múzea. Podujatie budú sprevádzať i ďalšie aktivity k prezentácii.

Skupinové návštevy prosíme z kapacitných dôvodov ohlásiť vopred (034/6644230).

.

Názov podujatia:      Medzinárodní deň detí – Maľované džbánky
Organizátori:            Trnavský samosprávny kraj – Záhorské múzeum v Skalici
Miesto:                      Stála expozícia Záhorského múzea v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:         v stredu 1. júna 2022 od 8.00 do 15.00 hod.