Po roku opäť zavítala krajská výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja  – AMFO TTSK 2022 do Senice v podobe už 26. ročníka. Vernisáž výstavy sa konala vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v piatok 24. júna 2022. Vyhlasovateľom a odborným garantom AMFO – celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby je Národné osvetové centrum v Bratislave, ktoré vyhlásilo tento rok už jubilejný 50 ročník súťaže. Odporúčaná téma pre 50. ročník je  tému PAMäť

Do 26. ročníka súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja – AMFO TTSK 2022 postúpilo z regionálnych kôl 53 autorov so 198 fotografickými prácami. Z toho vo vekovej skupine nad 25 rokov 33 autorov, v skupine autorov od 15 do 25 rokov 8 autorov a vo vekovej kategórii do 15 rokov 12 autorov. Z celkového počtu bolo 28 čiernobielych fotografií, 58 farebných fotografií, 18 súborov v kategórii cykly a seriály v počte 68 fotografií. V kategórii experiment postúpilo do krajského kola 16 fotografických prác.

Odborná porota v zložení: predsedníčka –Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD, a členovia doc. Mgr. art.  Jozef Sedlák, ArtD. a Mgr. Peter Lančarič, PhD. odborne posúdili a zhodnotili na zasadnutí poroty konanej dňa 25. mája 2022 v Záhorskom osvetovom stredisku predložené fotografické práce a navrhli udeliť:

I. veková skupina: autori do 15 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia

cena bez poradia

Jakub Briestenský                                         Na horách

Victoria Fornicola  Ohrablo                          Polička, Trhlina, Za oknami

Sebastian Roy                                                Mraučací tablet, Žuvačka je hudba,             Srdce je aj v polievke

čestné uznanie             Eliška Mičková                    Až raz budem…

                          Laura Pestún                        Čiernoočko, Mozaika

B. kategória: farebná fotografia

cena bez poradia

Eliška Mičková                                             Pohľad do minulosti

Sebastian Roy                                                Palacinková ruka

Filip Sekera                                                   Sekera I

čestné uznanie  Victoria Fornicola Ohrablo Hlavičky, Lov, Zima

                          Tobias Podolský                  Konečne zima 1, 2, 3

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia

cena bez poradia        neudelené

čestné uznanie                       neudelené

B. kategória: farebná fotografia

cena bez poradia

Katarína Hrabušová                                       V poli I, II, III

Richard Puss                                                  Krivka, Proti prúdu

Lenka Viskupová                                           V inej dimenzii

čestné uznanie: Zdenka Hamarová               Zrelá krása

III. veková skupina: autori  nad 25 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia

cena bez poradia

Peter Jánoška                                     Autizmus, Karanténa

Dáša Sládková                                   Nezabudni I

Tomáš Tóbik                                      Život stromu 1, 2

čestné uznanie Matúš Benian                        Obrazy Rumunska

                         Ľubomír Jarábek       Etüde 1, 2

B. kategória: farebná fotografia

cena bez poradia

Oľga Benešová                                  Svetlo spomienok I, II

Radovan Jamrich                               Haja, Korisť

Lucia Kuklišová                                Cesta

čestné uznanie Ján Baracka               Bola tu MM

                         Zuzana Ignačáková   Roztopašné čajky, Speváci

                        Andrej Perička           Nič ma nezastaví, Túžba

                        Dáša Sládková           Ella

Bez rozlíšenia veku

C. kategória: Cykly a seriály

cena bez poradia

Michal Krištof                                   Nebeské tance 1-4

Laura Pestún                                      Štruktúra 1-5

Roman Tibenský                               Spomienky 24, 25, 26, 27, 28

čestné uznanie Oľga Benešová         Neistá 1, 2, 4, 5

                         Jozef Čechvala          Hra na slepú babu 1, 2, 3, 5

                         Milan Marônek         Industrial I-IV

                         Peter Orlický             V objatí zimy 1-3

Bez rozlíšenia veku

D. kategória: Experiment

cena bez poradia

Ján Baracka                                        Zlý úkryt

Zuzana Bobkovičová                         Svetlo a tieň – V plameni, Svetlo a tieň – Za oponou,

                                                           Svetlo a tieň – Závoj

Veronika Sekerová                            Život  chrobáka 1-5

čestné uznanie Peter Jánoška                        SCI FI, Hra farieb

                         Viliam Procházka     Vchod 2

                         Sebastian Roy           Pekný, Ruka je priehľadná

Odborná porota uskutočnila výber fotografií, zostavila výstavnú kolekciu v počte 126 fotografických prác od 53 autorov. Pred vernisážou výstavy sa konal od 15.30 do 17.00 hod. odborný rozborový seminár s porotcami pre zúčastnených autorov tohto krajského kola.

Všetky ocenené fotografie postupujú do celoštátneho kola, ktorého organizátorom je Turčianske

kultúrne stredisko v Martine a uskutoční sa v mesiaci november 2022 v Slovenskej národnej knižnici

v Martine.

Výstava 26. ročníka súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja – AMFO TTSK 2022 je otvorená od 24. júna do 31. júla 2022 v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici, v pracovných dňoch od 7.30 do 16.00 hod.

Súťažnú výstavu AMFO TTSK 2022 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia,  realizuje sa s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja, Jednoty COOP Senica, firmy ZONER s.r.o. a FOTOMATERIAL.SK. poďakovanie patrí aj Strednej odobornej škole podnikania v remeslách a službách Senica a speváčke Silvii Kováčovej za kultúrny program na vernisáži výstavy.

                                                                       Tomáš Jurovatý, Záhorské osvetové stredisko v Senici