Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici Vás srdečne pozývajú na malú záhradnú slávnosť – večer s literatúrou, ktorá sa uskutoční 2. augusta 2022 o 18,00 hodine vo dvore Záhorského osvetového strediska v Senici, Vajanského ulica 19.

Na podvečernom stretnutí predstaví svoju tvorbu slovenský básnik a prozaik Miroslav Búran žijúci v Jablonici. Porozpráva o tom ako tvorí, čo ho k tvorbe vedie, akú má motiváciu písať, ako vznikajú jeho knihy a účastníci budú mať možnosť nazrieť prostredníctvom jeho poézie i prózy do spisovateľovho vnímania sveta. Miroslav Búran je autorom básnických zbierok, noviel, napísal knihu pre deti a je spoluautorom monografie o svojej rodnej obci. Literárny program hudobným vystúpením obohatia Viera Šusteková a Peter Kavický a výstavou obrazov senická výtvarníčka Alena Kováčová.

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v budove Záhorského osvetového strediska. Srdečne Vás pozývame!

                                                                                                 Jaroslava Slezáková

                                                                                                        ZOS Senica