Pri príležitosti 200. výročia narodenia spisovateľa, evanjelického kňaza a štúrovca Jozefa Podhradského (19. 4. 1823 Skalica – 13. 11. 1915 Jagodina, Srbsko) sa uskutoční spomienkového podujatie.

V rámci programu podujatia sa uskutočnia Slávnostné služby Božie v evanjelickom kostole v Skalici, nasledovať budú príhovory hostí a odznie odborný príspevok venovaný životu a dielu Jozefa Podhradského.

.

Názov podujatia:      Jozef Podhradský – 200. výročie narodenia
Organizátori:            Matica slovenská, Mesto Skalica, C. z. ECAV na Slovensku Skalica, Trnavský samosprávny kraj – Záhorské múzeum v Skalici
Miesto:                      Evanjelický kostol v Skalici, Lichardova 3, 909 01 Skalica
Dátum konania:         v nedeľu 23. apríla 2023 o 9.30 hod.

.

.