Výstava je už druhou spoločnou prezentáciou dvoch skalických autoriek s žánrovo i názorovo rozdielnym umeleckým modulom práce, ktoré sa však stretávajú v príbuznej ideovej schéme i zacielení tvorby. Ťažisko ich reflexií vychádza z princípu nezáväznosti a intuitívnej motivácie, kde umenie je hrou.

Základným prvkom Mgr. Jany Hotařovej, pedagogičky ZUŠ v Skalici, je klasické maliarske médium, aj keď okrajovo sa obracia i k ďalším výtvarným zdrojom. Na výstave sa prezentuje výberom z voľnej maliarskej tvorby z ostatných rokov. Vo vystavenej kolekcii vizualizuje svoje introspektívne sondy do vzťahov v kategórii harmónia, proporcionalita, vyváženosť v každom aspekte tvorivého počinu od výberu motívu a sujetovej skladby i maliarskeho tvaroslovia až po konečnú významovú atribúciu. Dôležitým a trvalým článkom jej lyricky motivovanej tvorby je pritom otázka opakovanej verifikácie estetickej formy.

Rozhodujúce teritórium, v ktorom sa pohybuje autorka Mgr. art. Silvia Hílková, predstavuje sugestívny fenomén skla. Zameriava sa na prácu s čírym alebo farebným technickým tabuľovým sklom, ktoré výtvarne modifikuje líhaním, tavením a spekaním do amorfných, resp. geometrických foriem. Okrem tvarovopriestorových aspektov sa v nadväznosti na zákonitosti optiky opiera najmä o dodatočnú farebnú kultiváciu pôvodnej sklenej masy. Operuje hlavne v kategóriách art dizajn, interiérový dizajn, sklené obrazy, nástenné reliéfy a voľné trojrozmerné objekty.

Výstava je predajná.

.

Názov podujatia:      Jana Hotařová – Maľba, Silvia Hílková – Sklo
Organizátori:            Trnavský samosprávny kraj – Záhorské múzeum v Skalici
Miesto:                      Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:         vernisáž výstavy v piatok 7. júla o 16.00
Výstava potrvá do 29. septembra 2023
Kurátor výstavy:       PhDr. Štefan Zajíček
Kultúrny program:    Barbora Prokešová

.

Mgr. Božena Juríčková

www. zahorskemuzeum.sk