Hudbou a prednesom básne básnika a katolíckeho kňaza Petra Farkaša Žišku venovanej jubilujúcemu básnikovi Pavlovi Stanislavovi Piusovi sa v piatok 7. 7. 2023 začal poeticko-hudobný večer nazvaný Splývanie s časom. Uskutočnil sa vo dvore Záhorského osvetového strediska v Senici pri príležitosti nedávnych 80. narodenín senického básnika Pavla Stanislava, rodáka z Nemčinian. Večer s poéziou otvorila a básnikovi k významnému životnému jubileu zablahoželala riaditeľka ZOS RNDr. Ľubica Krištofová.

Pavol Stanislav je významným, výrazným a nezameniteľným básnikom súčasnej slovenskej literatúry. Doteraz vydal 23 básnických zbierok, z nich 8 bolo preložených aj do iných jazykov. Jeho verše boli a sú uverejňované v Literárnom týždenníku, v Slovenských pohľadoch, Kultúrnom živote, boli a sú recitované v rozhlase a v televízii, niektoré z jeho básní zhudobnil Bartolomej Urbanec. Počas príjemného letného večera Pavol Stanislav zaspomínal na svoje detstvo, literárny i súkromný život, na to, čo a kto ho vychovával, formoval, kto ho k písaniu básní inšpiruje.

V tvorbe Pavla Stanislava nájdeme lyrické básne, vyznania lásky k matke Matilde a manželke Márii, v mnohých sa odráža jeho kresťanská viera, duchovno, píše o mravných hodnotách, ktoré v dnešnom svete tak veľmi chýbajú. Pri písaní básní je veľmi precízny, starostlivo a trpezlivo hľadá slová, na vyjadrenie myšlienok vie výstižne a presne nájsť tie najvhodnejšie. Za svoju dlhoročnú tvorbu získal mnoho ocenení a medailí. Aj Záhorské osvetové stredisko v Senici mu pri príležitosti osemdesiatin venovalo Pamätný list za literárnu tvorbu, osobitý prínos v oblasti slovenskej literatúry a dlhoročnú kultúrnu činnosť.

Štrnásť básní z najnovšej tohtoročnej zbierky Splývanie s časom počas literárno-hudobného večera zarecitovala Anna Stromková. Zopár krátkych vtipných básní pridal aj sám básnik. Atmosféru celého podujatia hudbou dotváral spevák, klavirista a skladateľ Andy CJ, ktorého na bicích doprevádzala Lenka Konečná.

Pavlovi Stanislavovi Piusovi prajeme do ďalších rokov veľa zdravia, radosti z tvorivej práce, veľa ďalších úspešných literárnych počinov a nových básnických zbierok.

Poeticko-hudobný večer pripravil Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici s finančnou podporou Coop Jednoty, SD Senica.

.

                                                                                                 Jaroslava Slezáková

                                                                                                        ZOS Senica