V piatok 6. októbra 2023 bola vernisážou otvorená spoločná výstava 10 fotografov z Rakúska z Hainburgu a to konkrétne z fotografickej sekcie združenia Milovníkov prírody. Vedúci tejto sekcie je Dr. Ľubomír Tükör, rodák zo Skalice. Ďalšími členmi, ktorí sa predstavili boli Michael „Mike“ Braunecker, Stefan Gaiswinkler, Heinz Gspan, Martin Hüttler, Thomas Keunecke, Alfred Liling, Martin Petrik, Gerhard Rauscher a Erich Rosenkranz. Predstavili svoju tvorbu na 49 vystavených fotografiách.

Názov relácie je „Ka Larifari“ (dialektový výraz, čo znamená nie prázdne, bezvýznamné bľabotanie) a má objasniť, že zobrazené diela boli vytvorené s vášňou fotografa.

Po otvorení vernisáže pani riaditeľkou RNDr. Ľubicou Krištofovou nám tvorbu a jednotlivých členov predstavil vedúci skupiny Dr. Ľubomír Tükör. Hudobný program nám v pekných tónoch zaobstarali Mgr. Zdenko Juríček spolu s Michalom Časom.

Po vernisáži sme si spoločne pozreli videoprezentáciu časovej kapsuly mesta Hainburg, tvorenej komparáciou starých fotografií a záberov toho istého miesta so súčasnosťou.

Výstava KA LARIFARI je otvorená v Záhorskom osvetovom stredisku v pracovných dňoch od 6. 10. do 20. 10. 2023 od 7.30 do 16.00 hodiny. Po skončení výstavy v Senici bude ďalej nainštalovaná v priestoroch Trnavského samosprávneho kraja v Trnave v mesiacoch november a december 2023.

Prezentačnú výstavu Naturfreunde Hainburg – Fotosektion pripravil Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici.

                                                                                                    Tomáš Jurovatý

                                                                                                        ZOS Senica

.