Dňa 21. 10. 2023 sa v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici uskutočnila po dlhšej časovej prestávke v poradí už tretia historická prednáška Zdeňka Hanáčka, amatérskeho vojenského historika zaoberajúceho sa najmä vojenskou históriou prvej Československej republiky, tentoraz na tému „Mobilizácia československej armády na Slovensku a Podkarpatskej Rusi v roku 1938“.

Prítomní návštevníci podujatia sa dozvedeli mnoho mimoriadne zaujímavých a málo známych tematicky a chronologicky prezentovaných vojenských aj politických skutočností, ktoré stáli v pozadí, a rovnako aj v popredí celého procesu mobilizácie na jeseň roku 1938. Prednášajúci popri ďalších zaujímavostiach priblížil predmetné dejinné skutočnosti, ktoré sa udiali v našom prvom spoločnom československom štáte pred 85 rokmi, osobitne aj vo vzťahu k nášmu mestu Senica, a rovnako aj k dátumu konania prednášky – 21. októbru. Záver prednášky obohatila podnetná diskusia, v rámci ktorej Zdeněk Hanáček objasnil početné vojenské, a rovnako aj politické faktory, na základe ktorých je zrejmé, že nie je nijako objektívne možné spätne usudzovať, ako by sa ďalej vyvíjala vtedajšia situácia, ak by namiesto demobilizácie prišlo k otvorenému vojnovému konfliktu.

Podujatie organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici.

                                                                                          Mgr. Miroslav Koprla, PhD.

                                                                                    Záhorské osvetové stredisko Senica

.

.