Výtvarná Senica je súčasťou celoštátnej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. 58. ročník regionálnej súťaže oboslalo 31 autorov z okresov Senica a Skalica so 109 výtvarnými prácami.

Odborná porota v zložení doc. akad. maliar Milan Rašla, Mgr. art. Marko Vrzgula a Mgr. art. Peter Žúrek 18. januára 2024 v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici posúdila a zhodnotila výtvarné diela doručené do regionálnej súťaže a navrhla organizátorom udeliť 6 cien a 7 čestných uznaní. Výber toho najlepšieho z aktuálneho ročníka súťaže si budete môcť pozrieť na výstave, ktorej vernisáž sa uskutoční 9. februára o 17,00 hodine v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici. Súčasťou slávnostnej vernisáže bude odovzdávanie diplomov a ocenení. Výstava bude verejnosti prístupná do 8. marca 2024. Kto bol v súťaži najúspešnejší sa dozviete na https://osveta-senica.sk/vytvarna-senica-2024-vysledky/.

Organizátorom Výtvarnej Senice je Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici, vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom podujatia je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Víťazom srdečne blahoželáme a na vernisáž výstavy Vás srdečne pozývame!

                                                                                                 Jaroslava Slezáková

                                                                                                        ZOS Senica

.