Jozef Branecký  bol slovenský spisovateľ, rímskokatolícky kňaz a učiteľ. Študoval na gymnáziu v Skalici a v Levoči. Potom vstúpil do piaristickej rehole a študoval teológiu a filozofiu v Budapešti. Po vysviacke za kňaza pôsobil ako učiteľ v Carei (maď. Nagykároly) a v Trenčíne.

 

* 31.03.1882 (Skalica)               + 14.11.1962 (Pezinok)

 

Narodil sa 31. marca 1882 v Skalici. Po gymnaziálnych štúdiách v Skalici a Levoči vstúpil k piaristom a študoval teológiu a filozofiu v Budapešti. Po vysviacke za kňaza vyučoval v Nagykárolyi, odkiaľ po desaťročnom pôsobení odišiel do Trenčína, ktorému venoval všetky svoje tvorivé roky. Pôsobil tam ako profesor, utvoril veľký spevokol a orchester, no najviac úspechov mal ako spisovateľ.
Dejiny Trenčína boli mu nevyčerpateľným prameňom námetov pre historický romám a povesti: Fráter Johannes, Poklady Matúša Čáka, Keď rumy ožijú, Trenčín -Trnava, Alexander a Alexandra atď. Pokúšal sa aj o divadelnú tvorbu (Ctibor, Vianoce chudobného žiaka), ale bez väčších úspechov. Jeho román Fráter Johannes vyšiel aj v poľskom a maďarskom preklade. Jozef Branecký zomrel v Pezinku 14. novembra 1962.

 

Život

Katolícky kňaz (od 1907).
Provinciál Piaristov na Slovensku (od 1934).
Rektor kláštora Piaristov v Trenčíne (od 1917).
Správca Katolíckeho konviktu v Trenčíne.
Riaditeľ (1938-1945) a učiteľ Piaristického gymnázia v Trenčíne, založeného v r. 1649 pôvodne jezuitmi.
V oblasti histórie Trenčína spisovateľ, bádateľ, publicista a propagátor doteraz neprekonaný.
Predseda Historického odboru Matice Slovenskej (1933 – 1937).
Veselý, spoločenský, angažovaný a všeobecne obľúbený Trenčan.
Nositeľ Radu kniežaťa Pribinu (1942).
Čestný občan mesta Trenčín (1942).
Spoluzakladateľ a jednateľ Vlastivednej spoločnosti Mestského múzea Dr. Karola Brančíka.
Člen výboru Spolku sv. Vojtecha.
Člen Spolku slovenských spisovateľov.
Správca kostola Piaristov v Trenčíne (1950-1956).
Spoluzakladateľ Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trenčíne (1919).
Spoluzakladateľ Orla v Trenčíne (1919).

 

Dielo

  • 1929 – Fráter Johannes
  • 1935 – Poklady Matúša Čáka
  • 1941 – Pribinove vŕby
  • 1948 – Alexander a Alexandra
  • 1926, 1928, 1930 – Zo starého Trenčína – 3 zväzky
  • 1931, 1932 – Keď rumy ožijú – 2 zväzky

 

Zdroj: sk.wikipedia.org. trencan