Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici vás srdečne pozývajú v utorok 30. apríla 2024 o 11.00 hodine do Domu kultúry v Senici na Súťažnú prehliadku hudobného folklóru detí Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje, ktorá je súčasťou celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí s názvom „Vidiečanova Habovka“. Jej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

V súťažnej časti prehliadky sa divákom predstaví deväť sólistov spevákov, dvaja sólisti inštrumentalisti, sedem speváckych skupín a šesť ľudových hudieb z okresov Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Trnava, Senica a Skalica. Pre vedúcich súťažiacich kolektívov a sólistov sa v rámci podujatia uskutoční hodnotiaci a rozborový odborný seminár.

O víťazoch, ktorí postúpia na celoštátnu súťaž a prehliadku hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka 2024, ktorá sa bude konať od 7. do 9. júna 2024 v obci Habovka, rozhodne odborná porota v zložení – Mgr. Samuel Smetana, hudobník a hudobný publicista, PhDr. Hana Kyseľová, muzikologička, speváčka a hlasová pedagogička, a Mgr. Danka Sihelská, etnologička, speváčka SĽUK-u, hudobníčka a interpretka ľudových piesní.

Súťažná prehliadka hudobného folklóru detí Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje sa realizuje s finančnou podporou Národného osvetového centra v Bratislave a Trnavského samosprávneho kraja.

Srdečne pozývame všetkých nadšencov a priaznivcov detského hudobného folklóru! Príďte sa potešiť, povzbudiť súťažiace deti a stráviť príjemné poludnie pri ľudovom speve a hudbe.

                                                                                          Mgr. Miroslav Koprla, PhD.

                                                                                    Záhorské osvetové stredisko Senica

.