Eugen Löbl bol slovenský ekonóm a československý politik. Narodil sa v slovenskom Holíči 14. mája 1907 v židovskej obchodníckej rodine. Pred nacistickou okupáciou ušiel do Veľkej Británie. Bol národohospodárskym poradcom exilového československého ministra zahraničia Jana Masaryka.

* 14.05.1907 (Holíč)                  + 08.08.1987 (New York)

V holíčskej štátnej matrike pri zázname o narodení Eugena Löbla (14.05. 1907) je poznačené, že od 15.06. 1960 prestáva užívať meno „Jenö“ =  „János“ na vlastnú žiadosť. Jeho otec sa menoval Albert Löbl a matka Hedviga  rod. Kohnová.  Známy je ako výrazná osobnosť svetovej ekonomiky. V londýnskej čsl. vláde v exile bol ekonomickým poradcom ministra zahraničných vecí Jána Masaryka.

Bezprostredne po povojnovom období bol v Prahe zástupcom československej vlády pri potravinovej povojnovej organizácii UNRA. Potom bol námestníkom ministra zahraničného obchodu. V roku 1949 bol v procese s Rudolfom Slánskym odsúdený na doživotie, počas Dubčekovej „Pražskej jari“ bol rehabilitovaný.

Po druhom odchode do exilu v emigrácii stál pri zrode  KONGRESU  SLOVÁKOV  v roku 1970.  Ako univerzitný profesor zomrel  08.08. 1987 vo Švajčiarsku.

V mladosti bol príslušníkom DAV-u, v  ktorom sa zoskupovali komunistickí a ľavicovo orientovaní intelektuáli. Löbl spolupracoval najmä s V. Clementisom, L. Novomeským, G. Husákom, D. Okálim a inými.

Od roku 1945 pôsobil ako námestník ministra na Ministerstve zahraničného obchodu v Prahe a v tejto funkcii zotrval až do svojho zatknutia v roku 1949. V novembri 1952 bol v Slánskeho procese odsúdený za „velezradu, vyzvedačstvo a sabotáže“ na doživotie. V roku 1963 bol pozbavený viny a rehabilitovaný. Dňa 1. apríla 1964 bol prijatý do služieb Štátnej banky československej, krajská pobočka Bratislava, ako  jej riaditeľ. Vo svojich teoretických prácach a úvahách sa venoval problematike  zefektívnenia vtedajšej socialistickej ekonomiky. Podieľal sa na príprave ekonomickej reformy. Po udalostiach v auguste 1968 Löbl tušil, že jeho predstavy o realizácii ekonomickej reformy sú nadobro pochované, a preto sa rozhodol navždy opustiť republiku. Usadil sa v USA, kde v rokoch 1969 – 1976 pôsobil ako profesor ekonómie a politických vied na viacerých univerzitách. Stal sa podpredsedom Svetového kongresu Slovákov, kde pôsobil ako hlavný národohospodársky odborník. Bol blízkym spolupracovníkom Š. B. Romana, s ktorým napísal populárno – vedeckú knihu Zodpovedná spoločnosť.

Foto, text : Pavel Proksa – osobnosti Holíča, http://www.nbs.sk/sk