Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici je usporiadateľom 28. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO TTSK 2024. Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského kola súťaže a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby – AMFO 2024.

Do tohtoročného 28. ročníka krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO TTSK 2024 postúpilo 64 autorov – fotografov Trnavského kraja. Predložené fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov z Bratislavy Mgr. Peter Lančarič, PhD.doc. Mgr. art. Jozef Sedlák a Mgr. art Ema Lančaričová ktorí rozhodli udeliť diplomy, ceny a čestné uznania.

Slávnostné otvorenie výstavy, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutoční 14. júna 2024 o 17.00 hodine v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici. Pre účastníkov súťaže je v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený o 15.30 hodine odborno-rozborový seminár s lektormi – členmi poroty. Po vernisáži o 18.00 hod. si môžete vypočuť prednášky FOTOMONTÁŽ, LUMINOGRAFIA, PORTRÉT (Historické kontexty a tvorivé východiská)

autorov Petra Lančariča a Jozef Sedláka s FMK UCM Trnava i prednášku CAMERA OBSCURA DIERKA NAMIESTO OBJEKTÍVU, ktorú nám predstaví lektor rovnomenného fotografického workshopu Šimon Lupták.

Výstava bude sprístupnená verejnosti do 31. júla 2024 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici. Otvorená je v pracovných dňoch od 7.30 do 16.00 hodiny. Hlavným partnerom a odborným garantom 28. ročníka súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO TTSK 2024 je Národné osvetové centrum v Bratislave. Súťažná výstava sa realizuje finančnou podporou Trnavského samosprávneho krajaJednoty COOP Senica, firmy ZONER s.r.o., a FOTOMATERIAL.SK.

Tomáš Jurovatý – Záhorské osvetové stredisko v Senici

.