Viceguvernér Národnej banky

 

* 14.06.1903 (Holíč)                  + 12.06.1982 (Praha)

 

Meno tohto Holíčana sa nenachádza v nijakých lexikónoch či encyklopédiách, zato sa môže jeho rodisko pochváliť raritou nevšedného druhu. Podpis  Jána Olivu ako viceguvernéra Národnej banky čsl, sa nachádza na 500-korunovej bankovke s dátumom  14. marca 1946, séria  4 00 14 91.

Ako zodpovedného vysokopostaveného bankového činiteľa a súčasne aktívneho spolupracovníka v protifašistickom odboji za Slovenského štátu ho spomína Štefan Bednár, akademický maliar a spisovateľ v diele: „Dvojník  ŠIMON  ide do povstania“ (r. 1964, str. 28, 32, 79)

Tento Ján Oliva sa narodil v Holíči  14.06. 1903 ako syn Jána Olivu a Márie rod. Pukančíkovej. Ako vzorný odchovanec seniora Petra Boora sa medzi prvými združencami prihlásil za odberateľa „NOVÉHO RODU“ – redigovaného E.B. Lukáčom a ako delegát holíčskeho Spolku ev. mládeže zúčastnil sa prvého zjazdu Evanjelickej mládeže v Lipt. Sv. Mikuláši. Spolu s pozdejším ev. biskupom Rudolfom Koštialom organizoval samostatný ev. slovenský cirkevný zbor v Prahe

Svoju bankársku prax začal ako učtárenský úradník v Banke československých légií vo filiálke Bratislava, kde pôsobil od roku 1925.

Od roku 1927 bol v službách Národnej banky československej (NBČS), hlavný ústav v Prahe, kde prešiel viacerými pracovnými pozíciami. Po vzniku Slovenskej národnej banky (SNB) bol v apríli 1939 prijatý do novokonštituovanej centrálnej banky, kde pôsobil ako námestník prednostu ústrednej učtárne a viedol kontrolnú službu tejto banky.

V roku 1945 bol menovaný členom Dočasnej správy SNB, od júla toho istého roku pôsobil aj ako člen Dočasnej správy obnovenej  NBČS a od 1. januára 1946 ako námestník vrchného riaditeľa obchodnej správy NBČS v Prahe. V roku 1946 sa stal prvým námestníkom Ústrednej správy bánk v Prahe a v roku 1947 bol menovaný prvým podpredsedom Likvidačného fondu menového. Po vzniku Štátnej banky československej pracoval v Prahe najprv ako riaditeľ emisnej a pokladničnej správy, vedúci odboru 41 – odbor drahých kovov a napokon vo funkcii vedúceho odboru kontroly mzdových fondov. Rozhodnutím Krajského súdu v Prahe bol Ján Oliva dňa 1. júla 1955 odsúdený na šesť rokov odňatia slobody v súvislosti s uvoľňovaním viazaných vkladov po roku 1945. V roku 1969 bol zbavený obžaloby v celom rozsahu.

 

Zomrel  12.06. 1982 v Prahe, ale pochovaný je vo Švajčiarsku (urna).

 

Zdroj : Pavel Proksa – osobnosti Holíča, nbs.sk