Spisovateľ, redaktor, učiteľ, prispieval takmer do všetkých slovenských a viacerých moravských novín, časopisov a kalendárov, knižne vydal vyše 40 titulov, písal pod pseudonymom strýčko Ferdinand. Zomrel pred 90 rokmi.

* 08.09.1850 (Borský Sv. Jur)               + 19. 06. 1926 (Modra)

Pseudonym strýčko Ferdinand. Narodil sa v Borskom Jure, okres Senica. Gymnázium navštevoval v Strážnici a v Skalici. Po skončení gymnaziálnych štúdií pracoval ako notársky pisár, výpomocný učiteľ a redaktor v  Skalici. V rokoch I. svetovej vojny pôsobil na Morave. Po roku 1918 sa vrátil do Skalice, kde účinkoval ako administrátor a redaktor časopisov Sloboda a Obzor.

Od roku 1924 žil a tvoril v Modre. Bol veľmi aktívny publicista. Je autorom  zbierky básní Skromnenky a macošky. Napísal a vydal vyše štyridsať titulov rôznych prozaických žánrov. Písal divadelné hry, humoresky. Najznámejšími dielami sú: Mlynár Kolanda, Náruživosti, Lakomstvo a láska, Krvavý hostinec a iné povesti, Tajnosti rybníka mníchov a i. Zomrel a pochovaný je v Modre.

 

Foto,  text: Ivan Knotek, Záhorie 2006