OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

SENICA – 1. decembra 2017 – Od roku 1986 už 8388  autorov poslalo do Záhorskej knižnice v Senici  22 962 literárnych prác. Uchádzali sa nimi o pozornosť renomovaných básnikov a spisovateľov v nádeji, že ich talent sa raz rozkošatí a najúspešnejší možno v knižnej svojou poéziou či prózou obohatia knižnice. 7. decembra 2017 v Senici vyhlásime výsledky už XXXI. ročníka celoštátnej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského (LSLN)2017. Tohto roku sa do nej zapojilo 205 autorov (detí, stredoškolákov a dospelých), so 432 prácami rôznych žánrov.

 

LSLN spoločne organizujú Trnavský samosprávny kraj, Záhorská knižnica Senica, Mesto Senica, Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava, Literárne informačné centrum  (LIC)Bratislava a Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica.

V odbornej porote za predsedníctva Miroslavy Vallovej, riaditeľky LIC, prozaické práce posudzovali spisovatelia a publicisti Pavel Rankov a Iris Kopcsayová a básne poetka Dana Podracká a Eva Tomkuliaková.

Vo štvrtok 7. decembra predpoludním budú v priestoroch Záhorskej knižnice v Senici rozborové semináre poroty s ocenenými autormi. Popoludní od 14. hodiny 30. minúty v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici odovzdajú najlepším spolu 20 cien a 12 čestných uznaní. Hlavná cena za poéziu (na počesť básnika Ladislava Novomeského) sa udeľuje ako Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja a najvyššie ocenenie za prózu ako Cena Literárneho informačného centra.

Najlepšie literárne práce sa aj tohto roku stali súčasťou Bulletinu víťazných prác XXXI. ročníka celoslovenskej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017.

Podľa porotcov – posudzovanie miery talentu súťažiacich je zároveň sociologickým prehľadom do stavu našej kultúrnosti, výberom nádejí spomedzi talentovaných, i spätnou väzbou pre autorov rôzneho veku z pohľadu odborníkov. Poslaním LSLN – je pomáhať pri rozvoji a raste literárnych talentov, pričom za doterajších XXXI. ročníkov už patrí medzi najobľúbenejšie na Slovensku.

„Medzi nesúťažnými úlohami ocenení autori prijali aj kreatívnu úlohu – vymyslieť vtipný 4-slovný slogan (s použitím slov začínajúcich sa hláskami z loga súťaže L,S,L,N), ktorým pozvú na Záhorie na už XXXII. Literárnu Senicu Ladislava Novomeského 2018. Príkladom, že tvorili s vtipom a radosťou svedčia aj tieto príklady – Lákavé súťaženie literárnych nadšencov, Leťťe slová – len neuleťte, Len slovo láka nás, Liaheň schopných literátov naštartovaná.“ Uviedla riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Katarína Soukupová.

 

Mgr. Katarína Soukupová, riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici