Dnes je 30 výročie čo nás Karel Kryl opustil (3.marca 1994). Jeho život dokumentoval aj fotograf Peter Falk Čimbora z Holíča. Holíč – Karel bol človek ktorý sa neohýbal. Pre nikým. Jeho odchod z Československa po roku 1968 posilnil mýtus proroka. Počúvať jeho pesničky zo zakázaného vysielača Slobodná Európa bola národná terapia. A potom návrat po „Nežnej […]

Read More →

V sobotu 21. mája sa v Koválove uskutočnil workshop výroby prírodnej bylinkovej kozmetiky. Hneď na úvod sme si boli obzrieť bylinkovú špirálu v permakultúrnej záhrade. Dozvedeli sme sa o tom, ako sa taká špirála vyrába, aké bylinky a na aké stanovištia môžeme sadiť. Zo slnkom zaliatej záhrady sme sa presunuli do šalviou prevoňanej obývačky, aby sme sa naučili variť prírodnú kozmetiku. […]

Read More →

Na konci apríla sme sa podujali na zodpovednú úlohu – naučiť deti aký veľký význam má pôda pre človeka a ukázať im, ako sa zakladá kompost. Oslovili nás pani učiteľky zo Základnej školy v Brezovej pod Bradlom so žiadosťou ukázať a vysvetliť deťom zážitkovou formou, čo pôda vlastne je a mali sme zabŕdnuť aj do tajov kompostovania. Úlohy sa […]

Read More →

Morava patrí medzi najvýznamnejšie toky strednej Európy, vzácna je najmä pre vlhké lúky bohaté na rastliny a živočíchy. Jej podobu však ľudia výrazne zmenili, rieku skrátili, odrezali meandre a zmenšili plochu záplavových lúk. Dnešné projekty na oboch stranách rieky, vrátane prebiehajúceho IP LIFE NATURA 2000, vracajú krajine pôvodnú podobu. Kľúčová je pri obnove tohto územia medzinárodná spolupráca. […]

Read More →

Regionálne tlačové a internetové médium My Záhorie vydalo tlačovú správu na téma hoax a dezinformácie. V tlačovej správe sa píše: Aktuálne v centre mesta Malacky prebiehajú rozsiahle rekonštrukčné práce. V rámci nich museli odstrániť veľký dvojkríž. Situáciu okamžite využili k šíreniu dezinfomácií, v ktorých označili celú situáciu ako hanobenie národného symbolu. Ľudia bez akéhokoľvek overenia bližších informácií začali […]

Read More →

. Päťdesiatdva ročnú tradíciu postupových súťaží v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník prerušila v uplynulom roku nečakaná pandemická situácia, ktorá neumožnila dokončiť obvodné súťaže ani zorganizovať okresné súťaže pre detské kategórie. O to viac nás teší, že napriek sťaženým podmienkam v školstve i v kultúre, sa nám v júni 2021 podarilo stretnúť a recitátori mali možnosť prezenčnou formou porovnať a konfrontovať svoje umelecké […]

Read More →

. Vo štvrtok 17. júna 2021 sa vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici konal odborný rozborový seminár s tohtoročnými porotcami a lektormi Mgr. Rudolfom Lendelom, doc. Mgr. art. Jozefom Sedlákom, ArtD. a Mgr. Petrom Lančaričom, PhD. Seminár sa konal pre autorov zúčastnených v krajskom kole AMFO 2021 za Trnavský kraj. Po skončení seminára sa konalo vyhlásenie výsledkov počas ktorého […]

Read More →

. Andrej Irša je autorom (rezbárom), ktorý je na Slovensku lídrom vo využívaní nových možností tvarového opracovania dreva. O podrobnostiach o jeho tvorbe sa dočítate nižšie v rozhovore.. . Prečo využívate v tvorbe nové technológie? V minulosti som bol zaujatý získavaním vedomostí a zručností, ktoré boli založené práve na pôvodných technológiách. Čoraz intenzívnejšie som pociťoval, že aj naša […]

Read More →

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa hvezdární a planetárií sa uskutočňujú podujatia naprieč planetáriami a hvezdárňami po celom svete. Realizujú sa rôzne aktivity, prednášky, či výstavy so zľavneným, prípadne bezplatným vstupom. Hvezdáreň v Sobotišti nie je výnimkou. Každoročne si mladí astronómovia pod vedením predsedu MO SZA Sobotište, RNDr. Svetozára Štefečka pripravujú prednášky na rôzne témy.   Po druhýkrát sa […]

Read More →

  Pri príležitosti okrúhleho 130. výročia narodenia nášho rodáka zo Senice, plukovníka in memoriam Ľudovíta Šimka, ktoré si práve v tomto roku pripomíname, Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici pripravovalo v spolupráci s ďalšími inštitúciami usporiadanie pietnej spomienky spojenej s prednáškou o jeho živote a pôsobení. Žiaľ, ani v nedeľu 29. novembra 2020 nám aktuálna pandemická situácia neumožnila plánované pietne podujatie uskutočniť. […]

Read More →