Chcete objaviť nové metódy výučby tém občianskej spoločnosti? Chcete vedieť, ako vysvetliť zložité témy dneška mladej generácii a študentom? Pridajte sa k nám na inšpiratívny workshop, ktorý je špeciálne určený pre učiteľov spoločenskovedných predmetov na stredných školách a staňte sa súčasťou našej vzdelávacej komunity.

Workshop Výchova k občianstvu sa uskutoční 29. 5. 2024 v Trenčianskych Tepliciach a je súčasťou medzinárodnej vedeckej konferencie Politické vedy v modernom svete ConfPoli2024 (v rámci sekcie Politika a výchova k občianstvu). Workshop zastrešuje Európske centrum pre občiansku excelentnosť (ECCE) pôsobiace na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Témy obsiahnuté v aktivitách projektu pokrývajú najkritickejšie otázky súčasnej politiky a demokracie EÚ, zameriavajú sa na posilnenie kompetencií mladých ľudí v oblasti európskej demokracie prostredníctvom podpory stredoškolského vzdelávania v EÚ.

Učitelia stredných škôl môžu získať nové a inovatívne nástroje a metódy výučby tém, ktoré pokrývajú spoločenskovedné predmety na stredných školách.

Na workshop je možné prihlásiť sa cez registračný formulár:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmQQSfUrKem_RGraENgxqvMdSH_GD8UHfXw0vAWUqnsLA3kg/viewform

Počet účastníkov je obmedzený.

.