Záhorské osvetové stredisko v Senici sa v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne zapojilo do organizácie 2. medzinárodnej vedeckej konferencie POLITICKÉ VEDY V MODERNOM SVETE (ConfPoli2024).

Spolu s našou inštitúciou na vedeckom podujatí participujú aj ďalšie partnerské pracoviská, ako napríklad Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, The European Centre of Civic Excellence, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, BRISK – Behaviorálny výskum a inovácie Slovensko či Jerevanská štátna univerzita v Arménsku.

Konferencia sa uskutoční v termíne 28. – 29. mája 2024 v Trenčianskych Tepliciach a okrem ťažiskovej témy Politické vedy v modernom svete sa v 4 samostatných sekciách budú rozoberať témy presahu politických vied do oblastí médií, marketingu, lingvistiky, behaviorálnych vied, občianskej participácie, ale aj kultúry a športu.

SEKCIE:

Politika a médiá

Politika a lingvistika

Politika a občianska participácia

Politika, kultúra a šport

Záhorské osvetové stredisko v Senici bude mať svoje zastúpenie v sekcii venovanej kultúrnej oblasti, ktorá sa bude, okrem iného, zaoberať prepojením kultúrnych aspektov a výchovy k občianstvu. Pozornosť bude venovaná aj tomu, ako kultúrne aktivity a umenie môžu slúžiť ako prostriedok na preklenutie rozdielov, podporu multikulturalizmu a inkluzívneho dialógu v rámci rôznorodých spoločností. Budú prezentované prípadové štúdie a projekty, ktoré ukazujú, ako môžu byť kultúrne inštitúcie a umenie využité na podporu občianskeho vzdelávania a participácie mladých ľudí, a ako môžu prispieť k vytváraniu súdržnejších a aktívnejších občianskych komunít.

Online registrácia na konferenciu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-tp478rknTWjDFuFdQDysmv_EvLAzFIPcec98-doBclE2Iw/viewform

.