Výtvarníci Viera Jozéfková a Roman Macko v tomto období slávia svoje okrúhle životné jubileá 60 rokov. Pri tejto príležitosti im Záhorské osvetové stredisko v Senici pripravilo výstavu diel s príznačným názvom Jubilanti.

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 7. mája 2024. Prítomných privítala riaditeľka ZOS Ľubica Krištofová, autorov a ich pestrofarebnú výtvarnú tvorbu priblížila kurátorka výstavy Lujza Marečková. V hudobnom programe sa hrou na gitaru predstavil vystavujúci výtvarník Roman Macko so svojím kamarátom Vladimírom Halašom. Podujatia sa zúčastnil a ku gratulantom sa pridal tiež pedagóg a maliar Štefan Orth st., ktorý oboch výtvarníkov viedol počas ich štúdia pre dospelých v ZUŠ v Senici.

Seničania Viera Jozéfková a Roman Macko sú členmi Klubu výtvarníkov SenART. Na výstave sa prezentujú 43 maľbami a kresbami. Výstava Jubilanti je verejnosti prístupná do 31. 5. 2024. Na jej prehliadku Vás srdečne pozývame!

                                                                                                 Jaroslava Slezáková

                                                                                                        ZOS Senica

.