titulka_polovnici

  V tomto roku si Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Skalica pripomína dvadsiate výročie svojho založenia. Združenie, ktoré sídli v Holíči, oslávilo okrúhle jubileum v sobotu 25. marca v priestoroch Kultúrno-osvetového centra.   Po príhovoroch funkcionárov jubilujúceho združenia a niektorých hostí sa uskutočnilo odovzdávanie ocenení zaslúžilým, najaktívnejším členom poľovníckych združení či zakladateľom Okresnej organizácie SPZ […]

Čítať viac →
Fotografia - Súťažná prehliadka detského folklóru 2017 - 1

  I tohto roku privítalo mesto Gbely detských folklóristov na Regionálnej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov, speváckych skupín a sólistov okresov Senica a Skalica. Na podujatí, uskutočnenom 22. marca v priestoroch kultúrneho stánku, ktoré organizačne pripravili Záhorské osvetové stredisko v Senici, Mesto a Správa mestského majetku spol. s r. o. Gbely, sa zúčastnili so súťažnými pásmami detské folklórne súbory: Studnička z Borského Mikuláša (Múky, […]

Čítať viac →
Guitar Heroes Flyer

  Senické kino Mladosť hľadá cesty ako spestriť svoju programovú ponuku, a preto sa v spolupráci s Tv Sen Senica rozhodli premietnuť v kine oprášené filmy. Oprášené filmy  si budete môcť pozrieť na veľkom plátne, vo štvrtok 6. apríla o 19:00 hod.   Oprášené filmy začala TV SEN Senica vysielať v roku 2010. Autorom nápadu […]

Čítať viac →
IMG_5276

  Viac ako päťdesiat predstaviteľov záhorských samospráv sa 22. marca zišlo v Holíči na 28. Sneme Združenia miest a obcí Záhorie.   V mene hostiteľského mesta privítal účastníkov v priestoroch Kultúrno-osvetového centra primátor Zdenko Čambal. Predseda združenia Peter Pobuda predniesol Správu o činnosti za rok 2016, zaznela tiež správa kontrolnej komisie o minuloročnom hospodárení združenia a správa o čerpaní rozpočtu za rok 2016. […]

Čítať viac →
Fotografia - Vesmír očami detí 2017 - 2

  V utorok 14. marca sa v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici uskutočnila vernisáž detskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorej súčasťou bolo vyhlásenie výsledkov. O tom, že súťaž sa teší veľkej obľube medzi deťmi, svedčí počet zaslaných prác. Do regionálneho kola XXXII. ročníka sa zapojilo spolu 375 autorov z materských škôl, základných škôl a základných umeleckých škôl z okresov Senica a Skalica. Zo všetkých […]

Čítať viac →
Fotografia - Náhlikova Senica 2017 - 3

  Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici je realizátorom 57. ročníka regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2017.   Podľa ústredného súťažného poriadku, prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v skupine autorov nad 21 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine autorov do 16 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží […]

Čítať viac →
titulka_TTSK

  Kultúrno-osvetové centrum hostilo v uplynulých dňoch účastníkov dvoch rokovaní. 15. marca tu po prvýkrát zasadali členovia Klubu starostov a primátorov okresu Skalica a 16. marca sa v týchto priestoroch premiérovo zišla na svojom zasadaní Kultúrna rada Trnavského samosprávneho kraja. Účastníkov privítal primátor Zdenko Čambal, ktorý sa ako jeden z predstaviteľov oboch združení ujal tiež […]

Čítať viac →
IMG_1000

Najväčšia koštovka na Slovensku bude v Radimove   Už 21. ročník tradičnej koštovky, ochutnávky ovocných destilátov sa bude konať v Radimove. Opäť to bude v kultúrnom dome, v sobotu 18. marca 2017 so začiatkom o 12.00 V roku 2016 hodnotilo 114 degustátorov 1 785 dodaných vzoriek rôznych druhov ovocných destilátov. Preto právom môžeme Radimovskú koštovku […]

Čítať viac →
NS_2017_pozvanka_mail

  Vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici sa v piatok, 10. marca 2017 o 17,00 hod. uskutoční vernisáž 57. ročníka regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2017, ktorú pripravilo Záhorské osvetové stredisko Senica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.   Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bude i vyhodnotenie súťaže a ocenenie autorov najlepších fotografií. Pred vernisážou […]

Čítať viac →
00_12

  Posledný februárový týždeň sa v Holíči niesol v znamení fašiangov. 24. februára ovládla sviatočná atmosféra priestory Klubu seniorov. Základná organizácia SZTP tu pripravila Fašiangovú zábavu. K dobrej nálade i do tanca hrali a spievali Záhorácki heligónkari.   Tradícia fašiangov ožila tohto roku aj vďaka členom Folklórneho súboru Valša. Spolu s nimi sa mohli prísť Holíčania veseliť na fašiangovú zábavu, spojenú […]

Čítať viac →