Týždeň slovenských knižníc od 13. do 17. marca 2017.

 

SENICA – Kniha ako žriedlo poznania, sprievodca životom i maják na ceste k ľudským métam bude v Týždni slovenských knižníc od 13. do 17. marca 2017 hlavným objektom pozornosti počas celoslovenských aktivít s mottom – Knižnice pre všetkých.

Čím naplnia nielen svoje, ale aj partnerské priestory, knihovníčky zo Záhorskej knižnice v Senici, ktorá je svojím fondom (viac ako 90-tisíc knižničných jednotiek) najväčšou knižnicou na Záhorí?

V seriáli podujatí je v ponuke celá plejáda aktivít – tvorivé dielne, besedy s autormi, semináre, informatická príprava stredoškolákov, predajná výstava i príbehy z kníh ako výtvarná inšpirácia pre najmladších návštevníkov knižnice. Z tých najzaujímavejších do pozornosti vyberáme aspoň zopár.

Maľované rozprávky v pondelok 13. marca popoludní (o 14. h.) budú tvorivou dielňou pre žiakov prvého stupňa základných škôl.

V utorok 14. marca od 9. do 15. hodiny predajnú výstavu nielen pedagogickej literatúry v Záhorskej knižnici ponúkne Vydavateľstvo Portál. A popoludní o 16.30 h. bude s čitateľmi a verejnosťou v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici besedovať Jana Juráňová, spisovateľka, dramatička a prekladateľka, narodená v Senici, ktorá časť detstva prežila v Cerovej. Jej najnovšie knihy Cudzie príbehy (Aspekt 2016) a Žena moja drahá (Slovart 2017) s korešpondenciou Pavla Országha Hviezdoslava s manželkou potvrdzujú, že je jednou z najplodnejších súčasných autoriek. Narúša tradičné rodové stereotypy, slovenské mýty, s dávkou zdravej irónie strháva masky z významných slovenských dejateľov minulosti i dnešných pseudointelektuálov. Patrí k najvýznamnejším predstaviteľkám feministickej literatúry na Slovensku a  nasledovníčkam Boženy Slančíkovej Timravy, Ľudmily Podjavorinskej, Terézie Vansovej či Hany Gregorovej.

V stredu 15. marca predpoludním absolvujú informatickú prípravu v ZK Senica študenti senickej Obchodnej akadémie a o 11. hodine do svojej najnovšej tvorby detským čitateľom umožní počas Túr do literatúry poetka Zdenka Laciková z Prašíc, žijúca v Kopčanoch na Záhorí, ktorá svoj talent rozvíjala aj v celoslovenskej autorskej súťaži Literárna Senica Ladislava Novomeského.

Kým vo štvrtok 16. marca predpoludním (od 9. h.) i popoludní (do 14. h.) budú priestory knižnice napĺňať čítané i výtvarne spracúvané rozprávkové príbehy Pavla Dobšinského adresované predškolákom a mladým výtvarníkom z prvého stupňa základných škôl, stredoškolákom bude v Mestskom kultúrnom stredisku v Senici od 10.h. určený odborný seminár „Jozef Miloslav Hurban (1817-1888) “. K 200-ročnici narodenia osobnosti jeho životné osudy a zástoj vo vojenských výpravách meruôsmych rokov priblížia vysokoškolskí pedagógovia docenti Ivan Mrva a Vladimír Segeš. Hurbanovskému povstaniu stvárnenému vo výtvarnom umení sa bude venovať riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici Štefan Zajíček.

V piatok 17. marca od 9. hodiny sa pod názvom „Ako štúrovci slovenčinu spisovali…“ stane ZK v Senici dejiskom vedomostnej súťaže pre deti základných škôl. Sprievodnými akciami podujatia sú dokumentačná výstava k 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana, výstava Kalendárium slovenských spisovateľov detskej literatúry.

Čo sa podujali v týždni pre všetkých naplniť predovšetkým, formulovala riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Katarína Soukupová takto: „Usilovali sme sa naplniť Týždeň slovenských knižníc 2017 takými aktivitami, ktoré by mohli prispieť jednak k záujmu detí o knihy a čítanie, jednak predstaviť zaujímavých autorov, a priniesť aj nové poznatky z regionálnej histórie najmä pre študentov.“

 

Tlačová správa (TS): Záhorská knižnica v Senici

FOTO: ARCHÍV ZK Senica