Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici vás srdečne pozývajú vo štvrtok 6. júna 2024 o 17.00 hodine do Záhorského osvetového strediska v Senici na prezentáciu knihy autora PhDr. Mojmíra Benžu, PhD. s názvom „Tradičná kuchyňa Záhoria“. .

Read More →

Je nová kniha od autorky, rodáčky z Kopčian Eleny Klučkovej, ktorá sa o rodinu Masarykovcov a históriu obce Kopčany začala zaujímať už v roku 1960. Asi od r. 1968 začala zbierať doklady, dokumenty, výpovede a fotografie o živote tejto rodiny, aj o živote v obci, ktoré sa navzájom v tejto knihe dopĺňajú. Pani Klučková uvádza […]

Read More →

Významný slovenský politik, ktorý zohral dôležitú a nezastupiteľnú úlohu na prelome 19. a 20. storočia pri vzniku a budovaní Československej republiky, venoval všetky svoje sily hospodárskemu i kultúrnemu pozdvihnutiu slovenského národa. Ako lekár, poslanec v Uhorskom sneme, vedúca osobnosť a šíriteľ česko-slovenskej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí, neskôr poslanec v československom parlamente a v agrárnom hnutí zanechal za sebou dielo, ktoré doposiaľ nebolo […]

Read More →

Vo dvore Záhorského osvetového strediska v Senici sa v letný podvečer 11. augusta 2023 zišli priaznivci literárneho umenia a priatelia Janky Hajdinovej, aby uviedli do života jej prvú zbierku básní nazvanú Myšlienky v haiku a v obrazoch. Hostí a všetkých prítomných na poeticko-výtvarno-hudobnom večeri privítala riaditeľka ZOS Ľubica Krištofová. Janku Hajdinovú poznáme v regióne Záhoria predovšetkým ako výtvarníčku venujúcu sa maľbe, kresbe, keramike a výrobe […]

Read More →

Záhorské múzeum v Skalici vydalo monografiu o akad. soch. Milanovi Flajžíkovi, reštaurátorovi Záhorského múzea. Publikácia autorky Dany Janáčkovej Pod povrchom – Milan Flajžík predstavuje dielo a život akad. soch. Milana Flajžíka, doterajšiu mnohorakú tvorbu, ktorá sa pohybuje v širokom tvorivom rozpätí a je pripravená k okrúhlemu životnému jubileu 60 rokov autora. Autorom jej grafickej úpravy je […]

Read More →

    Úvod knihy tvoria po básni Sedembolestná Panna Mária od Gorazda Zvonického príhovory primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka a pátra Ondreja Kentoša, OSPPE a dvoch čestných občanov mesta, speváčky Jany Kocianovej a spisovateľa Dušana Dušeka.   Kniha je rozdelená do desiatich hlavných kapitol: Poloha, prírodné pomery, obyvateľstvo                                                                Povrch, Podklad, Ovzdušie, Vodstvo, Záplavy z […]

Read More →

  Na pultoch kníhkupectiev sa onedlho objaví kniha nášho skalického rodáka, pedagóga vo výslužbe, literárneho publicistu a prozaika Jozefa Špačka. V svojom najnovšom prozaickom súbore Pascalov tieň sa predstavuje s príbehmi, v centre ktorých sú v prvej časti knihy takmer výhradne mužskí hrdinovia z učiteľského prostredia, zápoliaci s rôznorodými problémami a ťažkosťami, prameniacimi v ich […]

Read More →

  Najviac hlasov získala Konvália od Denisy Fulmekovej   SKALICA – Spolu 53 titulov súťažilo o priazeň čitateľov v 9. ročníku ankety o „KNIHU ZÁHORIA 2016“ z knižnej produkcie minulého roka. Anketu spoločne vyhlásili Záhorská knižnica v Senici, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Záhorské múzeum v Skalici (inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja) […]

Read More →

  Viete, čo je perpétr? Koho môžeme označiť slovom roskolínek? Dali by ste si knofel? Aj tieto slovíčka nájdete v Záhoráckom slovníku autora Konštantína Palkoviča. Od jeho prvého vydania uplynulo 20 rokov a už je pre bežného čitateľa nedostupné. Dobrou správou je, že vďaka mestu Malacky je na svete jeho reedícia. Návrh na znovuvydanie Záhoráckeho […]

Read More →

  Pri príležitosti 300. výročie narodenia Márie Terézie sme pripravili pre turistov produktový balíček plný histórie a spoznávanie zaujímavostí Skalice, Holíča a Žrebčína v Kopčanoch. Jedná sa o celodenný výlet s množstvom zážitkov. Balíček si môžete objednať v TIK Skalica, TIK Holíc alebo v Žrebčíne Kopčany.   Vzdelávací okruh s množstvom informácií o Márii Terézii a o jej pôsobení v regióne Záhorie. Balík je venovaný […]

Read More →