Je nová kniha od autorky, rodáčky z Kopčian Eleny Klučkovej, ktorá sa o rodinu Masarykovcov a históriu obce Kopčany začala zaujímať už v roku 1960. Asi od r. 1968 začala zbierať doklady, dokumenty, výpovede a fotografie o živote tejto rodiny, aj o živote v obci, ktoré sa navzájom v tejto knihe dopĺňajú.

Pani Klučková uvádza do života knihu, ktorá prináša dostatok faktov, aby ste si mohli vytvoriť svoj vlastný pohľad a vlastné závery. Ako tiež v knihe píše, verí, že táto jej práca sa dočká pokračovania v skutočnom vedeckom bádaní odborníkov. Odvaha hovoriť a autentickosť výpovedí od rodákov a pamätníkov, ktoré autorka osobne zozbierala, sú tým najcennejším, čo sama napokon v knihe prináša.

.

Názov podujatia:      T. G. MASARYK, MASARYKOVCI A KOPČANY
Miesto:                      Žrebčín Kopčany
Dátum konania:        17.11.2023, 17:00 hod.

.

S autorkou knihy T:G:Masaryk, Masarykovci a Kopčany, p. Elenou Klučkovou sme

sa pred krstom jej knihy spojili na krátky rozhovor.

Uvedomujem si, že je iná doba, digitalizácia a internet sú fenoménom dnešnej doby.

Ale každá kniha ma svoju hodnotu a v budúcnosti by jej hodnota mala zostať, aspoň

pre historické účely. Je mi jasné, že táto kniha históriu nezvráti, ale určite aspoň

čiastočne prispeje k zachovaniu ústnej tradície o rodine Masarykovcov a ich vzťahu

ku Kopčanom.

.

V knihe uvádzate Vašu snahu a zanietenosť pre Vaše záujmy od r. 1968, to je

takmer 55 rokov. Prečo knihu vydávate až teraz ?

Je to na úsmev, ale boli všelijaké časy. Bola som mladá, vydala som sa, nastali starosti

deti a o rodinu. Určite by sa mi vydanie knihy v tom čase, min. do r.1989 z dôvodu

cenzúry za minulého režimu nepodarilo. Toto by nebola dobrá téma na propagáciu

osobností rod. Masarykovcov v tej dobe.

Prišiel r. 1989, celý svoj život som pracovala ako kaderníčka vtedajších Komunálnych

službách. Nový režim po r. 1989 ma poslal v rámci malej privatizácie do radov

živnostníkov. Zase nové a nové povinnosti. Tak vydanie knihy sa muselo odložiť až

na čas dôchodku. Osobne ma to teší, že som vydanie knihy v mojom veku ešte stihla.

Viem že uplynulo veľa rokov od pôsobenia rod. Masarykovcov v Kopčanoch, ale tato

kniha si môže na nich spomínať aj ďalšie storočia. Som rada, keď sa podarí aj takouto

malou formou prispieť k zachovaniu tejto „ Kopčianskej legendy „.

.

Na záver uvádzame z knihy slova autorky:

Urobila som všetko, čo bolo v mojich silách, aby ste mali túto možnosť. Súčasne

však verím, že táto moja práca sa dočká pokračovania v skutočnom vedeckom

bádaní odborníkov.

Ďakujeme za rozhovor.

.

( redakcia csrtv )