Významný slovenský politik, ktorý zohral dôležitú a nezastupiteľnú úlohu na prelome 19. a 20. storočia pri vzniku a budovaní Československej republiky, venoval všetky svoje sily hospodárskemu i kultúrnemu pozdvihnutiu slovenského národa. Ako lekár, poslanec v Uhorskom sneme, vedúca osobnosť a šíriteľ česko-slovenskej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí, neskôr poslanec v československom parlamente a v agrárnom hnutí zanechal za sebou dielo, ktoré doposiaľ nebolo komplexne zhodnotené a docenené.  Záhorské múzeum v Skalici spolu s  vydavateľstvom VEDA pripravilo uvedenie publikácie autorov Miroslava Pekníka a kol. s názvom Dr. Pavel Blaho politik a národnoosvetový pracovník, ktorá predstavuje zborník príspevkov z konferencie venovanej osobnosti Dr. Blaha v Martine a ktorá príspevkami erudovaných odborníkov výrazne prispeje k predstaveniu života a diela tejto významnej osobnosti, jedného z najväčších skalických rodákov. Jednotlivým aspektom sa budú venovať Miroslav Pekník, Vladimír Gonec, Miroslav Lysý a Jozef Schwarz.

Zborník vyšiel v edícii Osobnosti slovenskej politiky vo vydavateľstve VEDA.

Vstup na podujatie je voľný.

.

Názov podujatia:      Prezentácia publikácie Dr. Pavel Blaho politik a národnoosvetový pracovník
Organizátori:            Trnavský samosprávny kraj – Záhorské múzeum v Skalici, Vydavateľstvo Veda
Miesto:                      Dom kultúry, Námestie slobody 11, 909 01 Skalica
Dátum konania:         vo štvrtok 30. novembra 2023 o 17.00 hod.

.