Pri príležitosti 300. výročie narodenia Márie Terézie sme pripravili pre turistov produktový balíček plný histórie a spoznávanie zaujímavostí Skalice, Holíča a Žrebčína v Kopčanoch. Jedná sa o celodenný výlet s množstvom zážitkov. Balíček si môžete objednať v TIK Skalica, TIK Holíc alebo v Žrebčíne Kopčany.

 

Vzdelávací okruh s množstvom informácií o Márii Terézii a o jej pôsobení v regióne Záhorie. Balík je venovaný 300. výročiu od narodenia Márie Terézie – uhorskej panovníčky. Jedná sa o celodenný výlet s množstvom zážitkov.

Okruh začína miestom, kde si zakúpite tento balík (Skalica, Holíč, Kopčany). V Skalici navštívite Jezuitský kostol, Farský kostol a starobylé hradby. Prehliadka trvá 1 hodinu. V meste Holíč prehliadka začína na Holíčskom zámku, kde sa dozviete o živote Márie Terézie a F. Š. Lotrinského na zámku, o zvláštnostiach a samotnej kultúrnej pamiatke, navštívite novovybudovanú Bylinkovú záhradu a tiež výstavu v budove fajansy. Po dohode pri objednávke balíku si môžete rezervovať člnkovanie v zámockých vodných valoch. Tu je však treba počítať cca 40 minút navyše. Po prehliadke výstavy sa presuniete do Kostola sv. Martina, Kostola Božského srdca Ježišovho a Evanjelického kostola. Všetky pamiatky budú s výkladom sprievodcu. Prehliadkový okruh s člnkovaním trvá cca 3,5 hodiny. V obci Kopčany navštívite Kopčiansky barokový žrebčín, miestne konské múzeum a obecné múzeum. Prehliadka trvá 40 minút.

 

Prevádzka:

júl, august, každý deň okrem pondelkov

cena: 10,50€ (osoba) cena je určená pre všetky pamiatky v Skalici, Holíči a Kopčanoch

dôchodcovia, študenti, ZŤP zľava 20% / osoba deti do 6 rokov zdarma

minimálny počet 5 osôb

 

Okruh je celodenný, začína vždy o 10:00 hod a s presunom trvá do poobedňajších hodín. Balík je nutné objednať vopred minimálne 7 dní v TIC Holíč, TIK Skalica alebo Žrebčín Kopčany. Storno balíku je možné vykonať 3 dni pred jeho uskutočnením.

Mesto Holíč, Skalica a obec Kopčany si vyhradzujú právo na zmenu. Počas kultúrnych podujatí môže prísť k úprave okruhov, času otvorenia a tiež cien vstupov.

 

Všetky dôležité informácie Vám poskytne:

 

Turistická informačná kancelária Mesta Skalica

Turisticko – informačné centrum Mesta Holíč

 

 

Skalická legenda o rybe

 

Niektorí historici predpokladajú, že panovníčka navštívila mesto Skalica, v ktorom mali svoj kostol, školu a kláštor jezuiti. Ak Mária Terézia išla do Skalice, musela do nej vstúpiť cez hradobnú bránu. Mesto totiž v roku 1372 dostalo výsadu opevnenia hradbami. Na ceste z Holíča do Strážnice bola vybudovaná Holíčska (západná) a Strážnická (východná) brána. Na komunikácii vedúcej naprieč sídlom (čo je dnešná ulica Potočná) vznikli brány Stračinská (južná) a Hradná (severná). Mali tvar veží. V neskorších dobách k nim vznikli predbránia. Do mesta viedli aj bránky pre peších, teda fortne.

V roku 1756, kedy mesto mala navštíviť Mária Terézia, už opevnenia nemajú význam. Skaličania si ich napriek tomu udržiavali, lebo mohli ľahšie vyberať mýto. Predpokladá sa, že Mária Terézia vstúpila do mesta 31.augusta 1756. Samozrejme sa predtým robili veľké prípravy po celom meste. Vznikla aj legenda o rybe, ktorú chceli skaličania venovať panovníčke. Mária Terézia nakoniec vraj vstúpila do mesta podvečer cez Holíčsku bránu, kde ju vítali zástupcovia mesta. Vyzváňali pritom všetky zvony. Panovníčka potom prešla vtedajšou

úzkou uličkou na námestie. Je určité, že zbadala Farský kostol sv. Michala, ktorý pravdepodobne navštívila a sú určité indície, že ju tam mal veľmi zaujať jeden z obrazov. Pred kláštorom jezuitov ju čakal už rektor, ktorý ju previedol cez kolégium do kostola. V mariánskej kaplnke sa nahlas všetci pomodlili v nemčine a dostali požehnanie. Celá pobožnosť trvala štvrťhodinu a ňou končila návšteva Márie Terézie u jezuitov. Potom sa opäť cez Holíčsku bránu (kde ju znovu pozdravili zástupcovia mesta) pobrala do Holíča. Okrem dátumu 31.8.1756 sa niekde uvádza aj dátum skorší a to 15.9.1754, kedy mala Mária Terézia tiež prísť na omšu k jezuitom.

 

Skalica

 

Holíč – mesto oddychu

 

Holíč je mesto historicky zviazané s osobnosťou Márie Terézie. Ako manželka Františka Štefana Lotrinského navštevovala toto mesto pomerne často a pravidelne. Cisárska rodina tu oddychovala mimo veľkomestského ruchu Viedne. Holíč v tomto období prešiel revolučnými zmenami, ktoré natrvalo zmenili jeho ráz. Mária Terézia mala k dispozícii poľovný revír s loveckým zámočkom Belvedér (dnes už neexistuje), zámok a k nemu priľahlé bažantnice, žrebčín s množstvom jazdeckých koní, rozsiahly park s rybníkmi, zámocké komediálne divadlo a farský kostol, ktorý často s rodinou navštevovala. Vo farskom kostole mala zriadené súkromné oratórium, z ktorého sledovala bohoslužby. Po rozsiahlych asanáciách vzniklo nové reprezentatívne centrum mestečka. Najvýraznejšou zmenou prešiel zámok v H o l í č i , k t o r ý s a z m e n i l n a r e p r e z e n t a t í v n e neskorobarokové sídlo c.k. rodiny Habsburgovcov. Na prestavbe zámku sa podieľal staviteľ Tadeáš Adam Karner. Sídlo c.k. rodiny sa mení nielen úpravou exteriéru ale aj zmenami vnútornej dispozície. Autorstvo plánov, podľa ktorých sa prestavba uskutočňovala nie je doteraz spoľahlivo známe. Z prameňov poznáme mená lotrinských rodákov, ktorí v Holíči pôsobili, viedenského dvorného staviteľa Jeana Nicolasa Jadota de Ville a maliara architekta Jeana Jozepha Chamanta. Spomína sa tiež meno šéfa bratislavskej stavebnej komory Franza Antona Hillebrandta. Po výraznej prestavbe sa stal zámok letným sídlom c.k. rodiny Habsburgovcov.

Koľkokrát Mária Terézia zámok navštívila presne nevieme, ale pár návštev cisárskeho páru bolo predsa len zaznamenaných. Jedna sa viaže k zoznamu potravín dodaných na cisársky dvor od 19. augusta do 3. septembra. Na cisársky dvor bolo dodaných 2037 mladých kurčiat, 7857 čerstvých vajec, 210 kačíc a 626 holubov. Pestrá paleta rýb, mäsa a hydiny pochádzajúcich z miestnych chovov bola na hostiny dodaná počas pobytu Márie Terézie a F. Š. Lotrinského na Holíčskom zámku.

 

Holíč

 

V Kopčanoch na honoch

 

Kopčany tvorili v minulosti súčasť Holíčsko – Šaštínskeho panstva. Dominantou Kopčian je barokový kráľovský žrebčín založený v roku 1736 Františkom Štefanom Lotrinským, manželom Márie Terézie. V čase najväčšej slávy sa v tomto žrebčíne chovalo okolo 300 – 400 koní. Žrebčín bol zameraný na chov jazdeckých, dostihových a záprahových koní. V roku 1745 bol na starších základoch vybudovaný súčasný objekt ako účelová dvojpodlažná novostavba so štyrmi krídlami, ktoré uzatvárajú takmer štvorcové nádvorie so vstupmi vo všetkých krídlach. V strede severného krídla sa nachádza reprezentačná časť nazývaná Malý kaštieľ. V roku 1765 Mária Terézia povýšila Kopčiansky žrebčín na dvorný – cisársky a kráľovský žrebčín. Z historických dokumentov je známe, že sa Mária Terézia šesť krát zúčastnila honov na divú zver v katastroch mesta Holíč a obce Kopčany a samozrejme pri tejto príležitosti navštívila žrebčín v Kopčanoch. Žrebčín sa stal súčasťou krajinnej kompozície vybudovanej pri výstavbe cisárskej rezidencie. Chov koní v Kopčanoch pokračoval až do roku 1826, kedy bolo rozhodnuté o jeho zrušení a kone boli postupne počas dvoch rokov presunuté do Kladrúb nad Labem, kde sa v súčasnosti nachádza Národný žrebčín.

 

Kopčany

 

 

 

Tešíme sa na Vašu návštevu.