Cyklodoprava v mestách a obciach zažíva nebývalý rozvoj. Vďaka fondom EÚ pribudnú na Slovensku desiatky nových mestských cyklotrás, ktoré ponúkajú alternatívnu a ekologickú formu dopravy. Cyklodoprava se nedá riešiť bez toho aby mesto malo spracovaný Generel cyklistickej dopravy a ten zadefinoval sieť cyklotrás v meste. Jednoducho povedané cyklista sa v meste stratí ak nie je vybudovaná sieť cyklochodníkov.

 

Toto už pochopili aj predstavitelia miest na Záhorí a začali tento problém konkrétne riešiť. Tu je príklad Malacky.

J. Říha: „Malacky ako aj iné mestá naprieč Slovenskom nemajú vybudovanú základnú infraštruktúru, ktorá by spĺňala požadované parametre na bezpečnosť. Pričom našou spoločnou zodpovednosťou je myslieť na najzraniteľnejších účastníkov dopravy, tými sú chodci a cyklisti“.

 

 
 

Problémy s narastajúcou nemotorovou dopravou rieši aj mesto Senica. Mesto Senica plá­nuje v tomto roku vy­bu­do­vať cyk­lo­trasy, ktoré sú­visle pre­poja že­lez­ničnú sta­nicu s Ku­nov­skou prieh­ra­dou.

 

 

„Podobne ako je to v iných európskych krajinách, cyklodoprava získava čoraz väčšiu popularitu aj na Slovensku. Ľudia hľadajú alternatívu k čoraz upchatejším cestám. Bicykle neznečisťujú ovzdušie, nespôsobujú hluk a nevytvárajú zápchy. S bicyklom sa dá ľahko zaparkovať a pohybom prospievame aj nášmu zdraviu.“ Ako sú na tom ďalšie mesta prinesieme v nasledujúcej reportáži.