Poslanci Trnavského samosprávneho kraja na rokovaní 10. apríla 2019 schválili 13 nových riaditeľov kultúrnych inštitúcii v zriaďovateľskej pôsobnosti trnavskej župy. Úspešní uchádzač vzišli z transparentných a odborných výberových konaní. Riadiace pozície opätovne obsadí sedem doterajších riaditeľov organizácií, päť nových riaditeľov, ktorí však už pôsobili v týchto kultúrnych organizáciách a do jednej inštitúcie prichádza úplne nový riaditeľ. Dve pozície riaditeľov sú zatiaľ neobsadené.

 

„Kultúrne inštitúcie budú riadené odborníkmi, ktorí prešli náročným výberovým konaním. Po prvýkrát museli uchádzači predstaviť svoje koncepcie rozvoja na najbližších päť rokov. Výberové komisie sa nám podarilo obsadiť aj odborníkmi zo zahraničia. Noví riaditelia majú teda silný mandát a po uplynutí ich funkčného obdobia budú predkladať odpočet svojej práce,“ povedal Jozef Viskupič župan trnavského kraja.

Výberové konania na funkcie riaditeľov prebehli v termíne 27.3. – 5.4.2019. Vedenie župy zaviedlo nové systémové opatrenie –  5 ročné funkčné obdobie pre riaditeľov všetkých svojich inštitúcií, ktoré sa viaže na 5-ročné koncepcie rozvoja inštitúcií, s ktorými uspeli uchádzači na posty riaditeľov.

Vo výberových konaniach uspelo sedem doterajších riaditeľov organizácií, päť inštitúcii bude mať riaditeľov, ktorí však  už pôsobili v kultúrnych organizáciách župy a do jednej inštitúcie prichádza úplne nový riaditeľ. Dve pozície riaditeľov sú zatiaľ neobsadené a budú vypísané nové výberové konania.

 

Názov inštitúcie Meno vybraného riaditeľa
Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci Mgr. Karol Petrík
Galantská knižnica Mgr. Lívia Koleková
Záhorská knižnica v Senici Ing. Silvia Sameková
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede PhDr. Helena Laczová
Trnavské osvetové stredisko Mgr. Anna Pekárová
Záhorské osvetové stredisko v Senici RNDr. Ľubica Krištofová
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Mgr. Jana Svetlovská
Galantské osvetové stredisko Mgr. Margita Knappová
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch PhDr. Vladimír Krupa
Záhorské múzeum v Skalici PhDr. Viera Drahošová
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede Mgr. Ivan Nagy
Vlastivedné múzeum v Hlohovci Mgr. Jozef Urminský
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici Mgr. Roman Popelár
Knižnica J. Fándlyho v Trnave Žiadny kandidát sa neprihlásil do 1. kola
Západoslovenské múzeum v Trnave Nebol úspešný uchádzač