Trnavská župa obnoví, alebo osadí úplne nové značenie, na viac ako 250 km cyklotrás po celom kraji. Realizácia projektu bude financovaná z vlastných zdrojov kraja, a to v hodnote viac ako 60 tis. €.

 

„Náš kraj má výborné predpoklady pre cyklodopravu, a preto bude župa ďalej nielen budovať cyklotrasy, ale rovnako chceme zveľaďovať aj  podpornú infraštruktúru tak, aby sme vyšli v ústrety všetkým fanúšikom cykloturistiky. Zároveň je to ďalší krok, ktorým podporíme rozvoj cestovného ruchu a podporíme náš kraj ako atraktívnu destináciu pre návštevníkov,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Týmto opatrením trnavská župa poskytne nové alebo obnoví, značenie na celkovo 23 úsekoch cyklotrás v celkovej dĺžke viac ako 250 km. Obyvatelia a návštevníci kraja sa môžu tešiť na atraktívne trasy – napríklad okružnú trasu spájajúcu Galantu s vodnými mlynmi pri Malom Dunaji, či cyklotrasu uprostred vinohradov medzi Hlohovcom a Sereďou. Kraj vyčlenil z rozpočtu na tento účel viac ako 60 tis. €. Projekt sa bude realizovať počas leta 2019.