Pochádzali zo starých slovanských veľmožských rodov Huntovcov a Poznanovcov, ktorí v bojoch o nástupníctvo roku 997 pomáhali budúcemu uhorskému kráľovi Štefanovi I. a už on ich obdaroval rozsiahlymi majetkymi. V 13. až 15. storočí patrili k najbohatším šľachtickým rodom v Uhorsku. Patrili im aj majetky v Bratislavskej a Nitrianskej stolici. Významnými členmi rodu boli nitriansky župan Tomáš a jeho synovia Alexander a Sebeš, ktorým kráľ Ondrej II. udelili listinné donácie na rodové majetky. Na Záhorí dostal od kráľa v roku 1206 Alexander do vlastníctva panstvo Plavecký Štvrtok a Tomáš v r. 1208 Pezinok s okolitými osadami. Vybudovali hrady Svätý Jur, Pezinok a Čeklís. V roku 1217 bratia Alexander a Sebeš získali do vlastníctva Skalicu. Začiatkom 15. storočia vymrela svätojurská vetva a v roku 1557 Krištofom i pezinská vetva, a tým celý rod. Ich majetky postupne prešli do vlastníctva rodu Pálffy.

 

Najstarší známy gróf Tomáš zo Svätého Jura a Pezinka

Významné postavenie z rodového príbuzenstva Hunt – Poznánovcov, dosiahol nitriansky župan Tomáš (predok grófov zo Svätého Jura a Pezinka) a jeho synovia Alexander a Sebeš. Ako stúpenci vojvodu Ondreja v jeho zápase s kráľom Imrichom získali v rokoch 1206 -1218 na území Bratislavskej župy obrovský majetok. Práve Tomášovi ako nitrianskému županovi udelil uhorský kráľ Ondrej II. v donačnej listine z roku 1208 Pezinok aj s okolím. Píše sa v nej: Štedrosť Kráľovskej Výsosti nemôžu obmedzovať nijaké hranice, lebo pre panovníka (Ondreja II.) je v obdarovaní určujúcou mierou to, že nehladí na mieru.“Županovi Tomášovi a jeho synom Alexandrovi a Sebešovi a následne grófom zo Svätého Jura a Pezinka na Záhorí patrili veľké majetky v okolí Skalice, Malaciek a Plaveckého Štvrtka, územie východnej strany Malých Karpát s Jurom a Pezinkom, ale aj rozsiahle majetky v okolí Čeklísa (Bernolákovo) a Štvrtku na Ostrove

 

Zdroj: Ivan Knotek, Záhorie 2006, Šľachtické rody Drahoslav Machala

Foto: Darovacia listina