V utorok 13. decembra zavítala vianočná atmosféra i do Záhorského osvetového strediska. V tento deň sa konala vernisáž výstavy spojená s vyhodnotením detskej výtvarnej a literárnej súťaže „Čarovný odkaz Vianoc“.Úlohou detí bolo stvárniť odkaz Adventu a Vianoc. Autori súťažili v dvoch hlavých kategóriách: výtvarnej a poeticko-prozaickej, ktoré boli ďalej rozdelené do štyroch vekových kategórií: materské školy, prvý a druhý stupeň základných škôl a špeciálne školy, pričom do súťaže deti odovzdali takmer 300 prác. Porota, ktorej predsedníčkou bola výtvarníčka Eliška Šefčíková, vybrala z množstva nápaditých prác 29 na ocenenie, bez určenia poradia.

Výstavný priestor Záhorského osvetového strediska tak ponúka od 13. do 31. decembra 2022 návštevníkom pohľad na čas Vianoc detskými očami.

.

Ocenení autori:

Výtvarná kategória

I. kategória – Materské školy

Čávojský Boris – MŠ Borský Mikuláš

Guštafíková Ela – MŠ Holíč, E.P. J. Čabelku

Hyžová Natália – ZŠ s MŠ J. Mudrocha, Senica

Kadlíček Filip – MŠ Skalica, E.P. Hviezdoslavova

Morávková Nela – ZŠ s MŠ J. Mudrocha, Senica

Peričková Tamara – MŠ Prievaly pri ZŠ s MŠ Prievaly

Rybičková Jaroslava – MŠ Holíč, E.P. Kollárova

Škodová Sofia – MŠ Lúčky, Holíč

Kolektívna práca – MŠ Šaštín-Stráže, trieda Sovičky

.

II. kategória – I. stupeň základných škôl

Balíková Sofia – ZŠ Jána Hollého, Borský Mikuláš

Filka Tomáš, Krahulec Jakub – ZŠ Sadová, Senica

Jakubáčová Eli – ZŠ V. P. Tótha, Senica

Laciková Monika – ZŠ Jána Hollého, Borský Mikuláš

Mészárosová Olívia – ZŠ Jána Hollého, Borský Mikuláš

Zemanová Jessica – ZŠ Strážnická, Skalica

Kolekcia obrázkov – Bakytová Alica, Ciurea Kiminich Diana, Lašáková Eliška – ZŠ Strážnická, Skalica

.

III. kategória – II. stupeň základných škôl

Mikulíčková Eliška – ZŠ V. P. Tótha, Senica

Orgoňová Michaela – ZŠ Jána Hollého, Borský Mikuláš

IV. kategória – Špeciálne školy

Djeladini Shukri – Spojená škola Senica

Lapuníková Dominika – Spojená škola Senica

Mykhailo Hervych – Spojená škola Senica

.

Poeticko-prozaická kategória

II. kategória – I. stupeň základných škôl

Gembešová Emka – ZŠ V. P. Tótha, Senica

Romančík Július, Halás Juraj – ZŠ Vajanského, Skalica

Šajdík Martin – ZŠ Jána Hollého, Borský Mikuláš

III. kategória – II. stupeň základných škôl

Petenko Angelina – ZŠ Sadová, Senica

Praskač Samuel – ZŠ Sadová, Senica

Rybnikárová Laura – ZŠ Sadová, Senica

Sláviková Lea – ZŠ Jána Hollého, Borský Mikuláš

Šajánek Patrik – ZŠ Sadová, Senica

                                                                                                 Mgr. Nina Gurínová

                                                                                   Záhorské osvetové stredisko v Senici