Záhorské osvetové stredisko v Senici pozýva výtvarníkov a priateľov výtvarného umenia na vernisáž výstavy Výtvarná Senica, ktorá sa uskutoční 17. februára 2023 o 17,00 hodine vo výstavných sálach ZOS, Vajanského ul. 19. Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bude odovzdávanie ocenení z 57. ročníka regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica.

Výtvarná Senica 2023 je súčasťou 60. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Oboslalo ju 34 autorov so 122 výtvarnými prácami. Najpočetnejšie bola zastúpená maľba, nechýbala však ani kresba a grafika, priestorová tvorba, insitná tvorba či experiment. Odborná porota – doc. akademický maliar Milan Rašla, Mgr. art. Marko Vrzgula a Mgr. art. Peter Žúrek z nich vybrala na vystavenie 84 diel od 34 autorov a navrhla udeliť 11 cien a 6 čestných uznaní.

Výstava Výtvarná Senica bude verejnosti prístupná do 17. marca 2023 v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hodiny.

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom výstavy je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Na vernisáž a výstavu Vás všetkých srdečne pozývame!

                                                                                                 Jaroslava Slezáková

                                                                                                        ZOS Senica