Vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici sa v piatok 24. marca 2023 o 17.00 hodine uskutoční vernisáž 63. ročníka regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2023, ktorú pripravilo Záhorské osvetové stredisko Senica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Náhlikova Senica 2023 je regionálnym kolom 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2023, ktorej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Súťaž oboslalo 29 autorov so 159 fotografickými prácami.

Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bude vyhodnotenie súťaže a ocenenie autorov najlepších fotografií. Pred vernisážou je pre účastníkov súťaže o 15.00 hodine pripravený odborný rozborový seminár, ktorého lektormi budú členovia odbornej poroty Mgr. art. Zuzana Pustaiová, ArtD., doc. Mgr. art. Jozef Sedlák, ArtD. a Mgr. Eva Jonisová, PhD.

Výstava bude sprístupnená verejnosti od 24. marca do 14. apríla 2023 a otvorená v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hodiny vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici.

                                                                                                    Tomáš Jurovatý

                                                                                   Záhorské osvetové stredisko v Senici