V stredu 15. marca 2023 sa v Dome kultúry v Gbeloch uskutočnila Regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov okresov Senica a Skalica, ktorá je súčasťou 29. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov s názvom „Eniki beniki“. Jej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Organizátori podujatia Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici, Mesto Gbely a Správa mestského majetku Gbely, spol. s r. o., sa v tomto roku tešili nádhernému stretnutiu detských folklórnych súborov.

Na súťažnej prehliadke sa predstavili so súťažnými pásmami detské folklórne súbory Nádej z Kuklova – Smolinského (Za stodoú na úkach), Valšátko z Holíča (Chlebík, pagáče, koláče), Studnička z Borského Mikuláša (Tancovaua Adamica s Adamem) a Raubíri zo Skalice (Bude z tebja dobrý chlap!).

Odborná porota v zložení – predsedníčka poroty Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD., tanečná pedagogička, etnochoreologička, choreografka, pracovníčka Centra tradičnej kultúry v Myjave a pedagogička na Základnej umeleckej škole v Myjave, Mgr. art. Katarína Galbičková, tanečná pedagogička a profesionálna tanečnica, Mgr. Samuel Smetana, hudobník a hudobný publicista, a Mgr. Peter Obuch, PhD., etnomuzikológ, muzikant a pracovník Centra tradičnej kultúry v Myjave, rozhodla, že na krajskej súťaži detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje, ktorá sa uskutoční 25. apríla 2023 v Dome kultúry v Senici, bude náš región reprezentovať s udelením zlatého pásma s postupom detský folklórny súbor Raubíri zo Skalice s pásmom Bude z tebja dobrý chlap! Strieborné pásmo získali bez určenia poradia detské folklórne súbory Nádej z Kuklova – Smolinského, Valšátko z Holíča a Studnička z Borského Mikuláša. Pre vedúcich súborov sa v rámci podujatia uskutočnil hodnotný a podnetný hodnotiaci a rozborový odborný seminár.

Srdečne ďakujeme všetkým účinkujúcim deťom, a osobitne ich vedúcim a pedagógom za ich obetavú prácu pri príprave detí na súťažnú prehliadku detského folklóru. Úprimné poďakovanie patrí aj spoluusporiadateľom prehliadky – Mestu Gbely a Správe mestského majetku Gbely, spol. s r. o., za finančnú podporu a spoluorganizátorsky vynikajúco zvládnutú realizáciu kultúrneho podujatia.

                                                                                          Mgr. Miroslav Koprla, PhD.

                                                                                    Záhorské osvetové stredisko Senica