Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici vás srdečne pozýva v utorok 25. apríla 2023 o 11.00 hodine do Domu kultúry v Senici na Súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje, ktorá je súčasťou 29. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov s názvom „Eniki beniki“. Jej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

V súťažnej časti prehliadky sa v húževnatom zápolení predstavia detské folklórne súbory so súťažnými pásmami Raubíri zo Skalice (Bude z tebja dobrý chlap!), Tancovadlo z Piešťan (Pod oblačkom) a Csiribiri z Dolného Štálu (Pod Dubami je veselo – Tance z Martoviec). Pre vedúcich súťažiacich detských folklórnych súborov sa v rámci podujatia uskutoční hodnotiaci a rozborový odborný seminár.

O víťaznom kolektíve, ktorý postúpi na celoštátnu súťaž a prehliadku detských folklórnych súborov Eniki beniki 2023, rozhodne odborná porota v zložení – Mgr. Katarína Babčáková, PhD., tanečná pedagogička, etnochoreologička a odborná pracovníčka v Národnom osvetovom centre v Bratislave, Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD., tanečná pedagogička, etnochoreologička, choreografka, pracovníčka Centra tradičnej kultúry v Myjave a pedagogička na Základnej umeleckej škole v Myjave, Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka, pedagóg ľudového tanca, choreograf a lektor tanečných dielní, Mgr. Jana Pakosová, etnologička, pracovníčka Centra tradičnej kultúry v Myjave a tanečná pedagogička na Základnej umeleckej škole v Myjave, a Mgr. Michal Noga, etnomuzikológ, hudobný pedagóg a odborný pracovník pre folklór a folklorizmus v Národnom osvetovom centre v Bratislave.

Srdečne pozývame všetkých nadšencov a priaznivcov detského folklóru! Príďte sa potešiť, povzbudiť súťažiace deti a stráviť príjemné dopoludnie pri ľudovom tanci a speve.

                                                                                          Mgr. Miroslav Koprla, PhD.

                                                                                    Záhorské osvetové stredisko Senica

.

Súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje