V Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede bola 11. mája slávnostne otvorená krajská výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2023. Počas vernisáže výstavy boli odovzdané ocenenia najúspešnejším výtvarníkom Trnavského kraja, medzi ktorými boli odbornou porotou diplomom a cenou ohodnotené aj výtvarné diela troch výtvarníkov z nášho regiónu – Jany Hotařovej zo Skalice, Lucie Morávkovej zo Senice a Miloslava Šimeka z Kuklova. Okrem nich sa do súťaže zapojili a v Dunajskej Strede vystavujú tiež ďalší naši autori: Mária Čajková zo Senice, Jana Hajdinová zo Smrdák, Štefánia Haramachová zo Štefanova, Jarmila Horváthová z Radošoviec, Miroslav Kinder z Brodského, Terézia Kolíková z Borského Mikuláša, Dušan Konečný zo Senice, Alena Kováčová zo Senice, Helena Minxová zo Senice, Laura Rehušová zo Senice, Monika Sabo z Cerovej, Zuzana Šmehylová z Čárov, Mária Vaškovičová zo Senice a Katarína Vyskočilová z Holíča. Výstava je verejnosti sprístupnená do 3. júna 2023. Oceneným autorom a všetkým vystavujúcim výtvarníkom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu Záhoria na Žitnom ostrove.

                                                                                                 Jaroslava Slezáková

                                                                                                        ZOS Senica

.