V dobe od 25. 5. do 16. 6. 2023 vystavujú v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici už po tretí raz svoju najnovšiu výtvarnú tvorbu dvanásti členovia klubu GENESIS z Holíča spolu s dvomi hosťami z Moravy, zo Strážnice. Tretia autorka z Moravy, z Vracova, sa stala novou členkou holíčskeho klubu. Účasť moravských hostí vnáša do výstavnej aktivity klubu GENESIS z Holíča vítané oživenie a potrebnú užitočnú tvorivú konfrontáciu a komparáciu tak dôležitú v našom výtvarnom živote nielen na Záhorí.

Už na prvý pohľad prítomná výstava zaujme svojou mnohorakosťou tvorivých nápadov a rôznosťou prístupov v ich realizácii. Najviac je na výstave zastúpené maliarstvo a potom menej sochárstvo, ktoré na výstave dopĺňajú odbory užitého umenia, keramiky, textilu paličkovanej čipky, ďalej intarzie, enkaustiky, pričom nechýba ani výtvarná fotografia.

V maliarstve sa objavuje vo vyváženej polohe krajina, portrét, figúra, kvetinové zátišie a abstrakcia. V krajine sú dve polohy: rukopisne temperamentná, farebne kontrastná letná krajina (K. Vyskočilová) alebo fotorealistický prístup ku krajinnej scenérii (A. Mach).

Vo figurálnej problematike zaujala vzdušná monochrómna vízia ženského aktu ako víly (I. Vargová). Najviac je zastúpená portrétna polfigúra ženy v interiéri vo svetlých akrylových farbách (Z. Látal).

Kvetinové zátišie sa objavuje buď s využitím ostrých ohraničených tvarov (E. Látalová) alebo korún kvetov s bielymi listami (J. Pappová) vo svetlej sviežej farebnosti.

Abstraktnú, nezobrazujúcu líniu na pôde klubu reprezentujú vo vzdialených inšpiráciách lesnou krajinou alebo gráciami (M. Kinder), prípadne svieže svetlé kompozície bez názvu, vytvorené technikou enkaustiky (E. Šteffeková).

V oblasti užitého umenia, v keramike, sa prezentuje farebne svetlou žltou kolekciou misy, vázy a drobnou soľničkou s koreničkou (H. Potančoková). Drevené intarzie zobrazujú architektonické kompozície stavieb, vrátane dreveného kostolíka (A. Kollár).

Zaujímavo mnohostranne je uplatnená paličkovaná čipka, či už na sklenenej mise na oriešky alebo na obálkach, ironicky nazvaných „na úplatky“ (M. Zwanzigerová).

Vo výtvarnej fotografii sa presadzuje geometricky tvarovo zjednodušená panoramatická scenéria krajiny (J. Čechvala).

Výtvarne výrazná kolekcia dvoch moravských, strážnických tvorcov vhodne obohacuje výstavu. Obsahuje skupinu olejomalieb s prírodnou vtáčou a rastlinnou tematikou v precíznom rukopise vo svetelnom exponovaní podrobností na tmavom pozadí (E. Kalousová, DiS.).

V sochárstve sú vystavené najmä reliéfy s figurálnou tematikou, s vynaliezavým využitím kontrastu čistých, hladkých a plastických plôch v patinovanej sadre a v dreve. Autor sa nevyhýba ani tvorbe plastických búst (T. Měsíček, DiS.).

Veríme, že prítomné cezhraničné presahy v prezentácii výtvarných diel prinesú aj v budúcnosti dobré tvorivé ovocie nielen pre samotných tvorcov, ale aj pre percipientov, návštevníkov výstav k úžitku nás všetkých.

Výstavu umeleckých diel členov klubu GENESIS Holíč a ich hostí z Moravy pripravili Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s klubom GENESIS. Kurátorom výstavy je PhDr. Štefan Zajíček. Počas vernisáže sa prítomným prihovoril primátor Mesta Holíč PhDr. Zdenko Čambal, PhD. a vedúca Klubu výtvarníkov GENESIS Katarína Vyskočilová. V hudobnom kultúrnom programe vystúpili manželia Červinkovci. Vernisáž výstavy finančne podporila Coop Jednota, SD Senica.

Výstava je verejnosti prístupná v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici, Vajanského ul. 19, do 16. 6. 2023 v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hodiny. Srdečne Vás na ňu pozývame!

.

                                                                                                PhDr. Štefan Zajíček

                                                                                      Jaroslava Slezáková, ZOS Senica

.