Keď v roku 1736 holíčske panstvo kúpil manžel Márie Terézie, František Štefan Lotrinský, fungovalo tu už rozvinuté poľnohospodárstvo, ale jeho pričinením sa výroba zmodernizovala a špecializovala. Obyvateľstvo sa zaoberalo zo živočíšnej výroby najmä chovom oviec a dobytka, z rastlinnej výroby pestovaním a spracovávaním konope. Ovce chované pôvodne na mlieko a mäso sa prešľachtili dovozmi plemenných oviec typu Merino zo Španielska a ich chov sa preorientoval najmä na využitie ich vlny. Miestna produkcia vlny však čoskoro nepostačovala dopytu a tak sa vlna aj dovážala a spracovávala na tunajších valchách. Z Holíča sú záznamy, že v roku 1747 bola k zámockému vodnému mlynu pristavaná valcha, píla a lis na tlačenie oleja. Výroba súkna bola veľmi rozvinutá aj v Skalici. vyrábalo sa tu jedno z najkvalitnejších súkien v Uhorsku, ktoré bolo vyhľadávané najmä vyššími vrstvami obyvateľstva. Ako pamiatky na chov oviec slúžia už len miestne názvy Dolné majere a Salaš.V domácnostiach sa vlna vyprala v košoch na bielo a potom sa sušila. Po vysušení sa kramplovala, t.j. česala a priadly sa z nej na kolovrátkoch nite, ktoré sa namotávaly na motovidlá. V každom dome sa uchovával moč, ktorý varili v kotloch a vo zvarenom moči morili vlnu a farbili na modro, alebo na čierno. Ofarbená vlna sa tkala na stavoch a utkané súkno sa zrolovalo a vyplo na rám. Natiahnuté súkno sa navlhčilo a potom 4-5 dní schlo a sa vyčesávalo. Očistené súkna zrolovali a odviezli do valchy kde voda hnala kolesá a na stúpy, ktoré tĺkly na súkno, tiekla horúca voda. Tým sa tkanina zfilcovala a sa aj naťahovala. Súkno z kvalitnej vlny sa váľalo 6-24 hodín, nekvalitné súkno aj 2-3 dni. Po vyrobení súkna s ním obchodníci obchodovali na trhoch vo Viedni, alebo sa vozilo do Dolného Uhorska, či do vzdialenejších štátov ako napríklad do Nemecka. Veľa skalického súkna priamo odoberala c.k. monarchia pre úradníkov a na uniformy. Od 40-tych rokov 19. storočia nastal úpadok súkeníctva, ktorému robila konkurenciu lacnejšia továrenská výroba v Brne. V Skalici chcel A. Vrchovský postaviť modernejšiu továreň, už mal zakúpené potrebné stroje z Nemecka, ale pri požiari r.1866 mu zhoreli a tým bol finančne zničený. Kedysi mala skalica 100 súkenníckych dielní, v druhej polovici 19. st fungovali ešte súkenícke dielne Pavla Mittáka, Ladislava Mittáka, Michala Vrchovského, Jozefa Matúšku, Langhofera, Hajnóczyho, Čulíkova, a Kellnera. Keď sa už súkeníctvu nedarilo, preorientovalili sa súkeníci na výrobu súkenných pytlíkov. Na ich výrobu mali špeciálne tkáčske stavy, na ktorých vyrábali sitá a vrecia pre mlyny v celom Rakúsko-Uhorsku. Po II. svetovej vojne došlo k znárodňovaniu textilných firiem, ako prvá bola 24. októbra 1945 znárodnená firma Nehera – odevné závody v Trenčíne. Zamestnanci trenčianskeho závodu ovládali Baťov systém riadenia i organizáciu práce. Za ich pomoci sa postupne znárodňovali ostatné odevné závody na Slovensku a zavádzal sa v nich systém samostatného podnikového hospodárenia. V Trenčíne sa zriadil národný podnik ODEVA, ktorý bol v júni 1948 ustanovený za vedúci podnik na Slovensku a do jeho majetkovej podstaty bolo postupne začlenených 22 odevných súkromných závodov. Koncom 60-tych rokov Ministerstvo spotrebného priemyslu súhlasilo s integračným zoskupením podnikov bavlnárskeho, ľanárskeho, vlnárskeho, pletiarskeho a odevného priemyslu. K 1. januáru 1969 sa zriadila nová výrobná organizácia s názvom Slovenské textilné podniky, generálne riaditeľstvo Trenčín, pod ktoré patrili aj Ľanárske a konopárske závody v Holíči. Po privatizácii a recesii textilného sektora v západnej a strednej Európe zanikol rovnako ako podnik Ozeta v Skalici. V súčasnosti najväčším zamestnávateľom v tejto oblasti je firma Eissmann Automotive Slovensko s.r.o. ktorá zameriava výrobu na šitie kožených a koženkových poťahov a interiérov pre automobilový priemysel.

.

Použité zdroje: Skalická kronika 2, s. 8 – 9, MV SR, ŠA Trnava, pracovisko Skalica TASR: Prvé odevné podniky na Slovensku zakladali české firmy ako filiálky Dúbravský, F.: Uhorská Skalica https://zlatyfond.sme.sk/…/Dubravsky_Uhorska-Skalica/8

Fotografia: Ľanárske závody v Holíči v roku 1955, TASR, https://www.vtedy.sk/galeria/1955?currentPhoto=7

#vidiek#rozvojvidieka#miestnyrozvoj#ruraldevelopment#Slovakia#HorneZahorie#zahorie#polnohospodarstvo

Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

.