Centrum voľného času každoročne organizuje mestské tábory – inak tomu nebolo ani toto leto. Snahou CVČ je prostredníctvom denných táborov priniesť deťom okrem zábavy, súťaží  a hier aj možnosť ďalšieho možného trávenia voľného času mimo tábory, ukázať a sprístupniť im menej frekventované športové činnosti. Preto každý z troch táborov mal iné tematické zameranie.  V prvom – lukostreleckom tábore sa deti oboznámili so športovou  lukostreľbou, ktorú nám „priniesli“ zo susedného Hodonína Lukostřelba na Pánově. Druhý tábor bol o výcviku jazdy na koňoch v Žrebčíne Kopčany, ku ktorej patrila i starostlivosť o kone, na ktorých deti jazdu trénovali. V treťom sa táborujúce deti naučili pravidlám baseballu pod vedením trénera Radovana Nespalu. Jednotlivé tábory boli doplnené i výletom na Trenčiansky hrad a Beckov, tiež filmom v sférickom kine, ktoré za nami docestovalo do CVČ. Odmenou pre nás bola radosť detí z každého malého športového úspechu počas jednotlivých tréningov a spokojné úsmevy detí každý jeden deň. Neoceniteľné boli i ohlasy a povzbudivé slová a správy od spokojných rodičov. Ďakujeme všetkým, čo sa na príprave a realizácii táborov spolupodieľali. Aj vďaka nim bol čas strávený v táboroch v CVČ zaujímavejší a veríme, že množstvo spoločných zážitkov prispelo k spríjemneniu letných prázdnin všetkých zúčastnených detí. Dúfame tiež, že prostredníctvom našich aktivít v mestských táboroch deti objavili okrem nových kamarátov i nové, zaujímavé hobby.  

                                                                                                          Mgr. Zdenka Cintulová

                                                                                                            riaditeľka CVČ Holíč

.