Vo štvrtok 19. októbra 2023 vo výstavnej sále Mestského úradu vo Velkých Pavloviciach, ČR bola otvorená prezentačná výstava fotografií z fotografického workshopu STRETNUTIA S LENKOU L. LUKAČOVIČOVOU pod názvom MEdZI NAMA. 6 fotografov z Fotoklubu pri ZOS a 6 fotografov z Velkých Pavlovíc a okolia predstavilo svojich 37 fotografií, ktoré boli vybrané pani lektorkou a kurátorkou v jednej osobe Lenkou L. Lukačovičovou. Menovite to boli Oľga Benešová, Zdenka Cintulová, Stanislav Fehér, Jakub Chocholáček, Tomáš Jurovatý, Lucia Morávková, Eva Novotná, Ivan Podešva, Ľudmila Podešvová, Adam Růžička, Dáša Sládková a Jana Vondrová.

Vernisáž otvorili místostarostka mesta Velké Pavlovice Renata Bláhová, Lucie Gawlová z Mestskej knižnice Velké Pavlovice a priebeh workshopu, zadaní a tvorby účastníkov projektu zhrnul metodik Záhorského osvetového strediska Tomáš Jurovatý.

Výstava je otvorená od 19. 10. do 10. 11. 2023.

Výstava MEdZI NAMA bude ďalej vystavená a sprístupnená v priestoroch Záhorského osvetového strediska spolu s vernisážou autorskej výstavy LENKY L. LUKAČOVIČOVEJ od 4. 12. do 31. 12. 2023.

Ďakujeme Mestu Velké Pavlovice a Lucii Gawlovej z Mestskej knižnice Velké Pavlovice za súčinnosť pri organizácii výstavy a Fondu na podporu umenia za podporu z verejných zdrojov.

                                                                                                    Tomáš Jurovatý

                                                                                                        ZOS Senica

.