Tento priekopník robotnickeho hnutia sa narodil v HOLÍČI  02.04. 1880. Jeho otec Pavel Schiffel tu bol krajčírom. On sám najprv v Rakúsku, potom od r. 1905 v USA ako krajčírsky robotník, redaktor a funkcionár aktívne pracoval v Krajanskom hnutí v Amerike.

 

* 02.04.1880 (Holíč)                  + 15.03.1959 (Newark N.J., USA)

 

Redigoval: „Rovnosť ľudu“, „Hlas slobody“, „Obzor slovenského robotníckeho spolku“. V roku 1920 ho sociálno-demokratické hnutie vyslalo na pomoc robotníckemu hnutiu na Slovensku. Od pamätného Ľubovnianskeho zjazdu v r. 1921 spolupracoval na zjednotení robotníckeho hnutia a v roku 1922 zastupoval už slovenských komunistov na 4. kongrese Komunistickej internacionály v Moskve. Vrátil sa do Ameriky, kde bol od roku 1926 redaktorom „Rovnosti ľudu“. Prispieval článkami aj do Robotníckeho kalendára. Po rozpustení medzinárodného robotníckeho spolku, v ktorom viedol slovenskú sekciu, v roku 1951 zostal na slobode len vďaka zloženej kaucii.

V jeho rodnom Holíči jedna štvrť nesie meno „Schiffelova ulica“ práve tak ako aj v Bratislave.

 

Foto, text : Pavel Proksa – osobnosti Holíča