Operná speváčka, vysokoškolská profesorka, národná umelkyňaDlhoročná významná sólistka (1938–1978) opery Slovenského národného divadla v Bratislave. Profesorka na VŠMU v Bratislave. Vynikla najmä v operných úlohach diel G. Pucciniho, W. A. Mozarta, G. Verdiho, v slovanskom repertoári a v opere 20. storočia. Sopránová primadona, stálica národnej opernej scény Mária Kišonová-Hubová, napĺňala svojou tvorivou interpretáciou a osobnostnou charizmou význam slova celebrita v jeho prapodstate.

 

* 17.03.1915 (Láb)                    + 11.08.2004 (Bratislava)

 

Narodila sa v Lábe, okres Malacky. Absolvovala Učiteľský ústav v Bratislave. V rokoch 1934-1937 študovala spev u J. Egema v Bratislave na Neues Wiener Konservatorium vo Viedni (1937-1938), a u A. Korinskej (1939) v Bratislave. Od roku 1939 sólistka opery SND v Bratislave.

V rokoch 1945-1947 sólistka Veľkej opery 5. kvetna v Prahe. Externe pôsobila na VŠMU v Bratislave. V roku 1978 bola vymenovaná za profesorku VŠMU. Umeleckú dráhu začala ako operetná speváčka (1939) v Dusíkovej opere keď rozkvitne máj v úlohe Ľubice a ako Sylva v Modrej ruži. Obdiv si získala svojimi umeleckými výkonmi v úlohe Márie v Donizettiho opere Dcéra pluku (1939), Noriny v Donovi Pasqualovi a Musetty v Pucciniho Doméne čí Violety vo Verdiho Traviate. Svojimi umeleckými výkonmi sa zaradila v období rokov 1939-1941 medzi popredných sólistov opery SND. Po roku 1951 bola obsadzovaná v hlavných úlohách opier Smetanu, Dvoráka, Janáčka, Čajkovského, Borodina, Rossiniho, Verdiho,Wagnera, Beethovena, Mozarta, Cikkera, Suchoňa. Na koncertoch spievala sopránové sóla vo Verdiho Rekviem, Dvorákovej Stabar mater, Beethovenovej IX. Symfónii. Nezabudnuteľné sú jej umelecké vákony pri interpretácii diel M. Schneidera-Trnavského, M. Moyzesa, F. Schuberta, D. Kardoša a i. Aktívne spolupracovala s rozhlasom, nahrala veľké množstvo gramofónových platní. Hosťovala na mnohých domácich i zahraničných operných scénach. Popri všestrannej umeleckej činnosti sa plne angažovala i na VŠMU ako pedagogička v odbore hlasovej výchovy. Divadelná veda ju zaradila medzi zakladateľskú generáciu slovenského operného umenia. Odborná kritika ju označuje za jednu z popredných reprezentantiek javiskového spevu v druhej polovici dvadsiateho storočia na Slovensku. Za svoje umelecké dielo bola ocenená mnohými vyznamenaniami a poctami, i tou najvyššou v roku 1968 národná umelkyňa.  Manželka Mikuláša Hubu a matka Martina Hubu.

 

vzdelanie

1925 – 1933 Reálne gymnázium Bratislava kisonovahubova
1934 Pedagogická akadémia Bratislava
1934 – 1937 Súkromné štúdium spevu u prof. Josefa Egema
1937 – 1938 Neues Wiener Konservatorium (prof Anna Schönwladová)

Priebeh kariéry:

1934 – 1937 učiteľka
1938 – 1943 SND
1945 – 1946 SND
1946 – 1947 Divadlo 5. května Praha
1947 – 1978 SND
1975 – 1984 pedagogička na VŠMU

Ocenenia:

1955 Za vynikajúcu prácu
1960 Za zásluhy o výstavbu
1965 titul Zaslúžilá umelkyňa
1967 Cena Zväzu slovenských divadelných umelcov za vytvorenie postavy Lady Billowsovej v Brittenovej opere Albert Herring
1968 titul národná umelkyňa

tvorba

Postavy v operách a operetách (výber):

1938 Markíza de Pompadour (Markíza de Pompadour)
1939, 1942 Líza (Zem úsmevov)
1939 Sylvia (Modrá ruža)
1939, 1948, 1959 Mimi (Bohéma)
1939, 1954 Norina (Don Pasquale)
1940, 1956, 1961 Donna Elvíra (Don Giovanni)
1941 Bellarosa (Bellarosa)
1940, 1945, 1951 Gilda (Rigoletto)
1941, 1948, 1955 Violetta Valéry (Traviata)
1941, 1951 Rosina (Barbier zo Sevilly)
1942 Liu (Turandot)
1943 Edita (Osudný valčík)
1946, 1954 Micaela (Carmen)
1946 Karolína (Dve vdovy)
1948, 1956 Margaréta (Faust a Margaréta)
1949, 1961 Pamina (Čarovná flauta)
1950 Blonda (Únos zo serailu)
1951 Marcelina
1951 Terinka (Jakobín)
1952, 1963 Tatiana (Eugen Onegin)
1952, 1962 Jaroslava (Knieža Igor)
1953 Marienka (Predaná nevesta)
1953 Barča (Hubička)
1953 Rusalka (Rusalka)
1954 Zuza (Juro Jánošík)
1955, 1971 Zuzanka a Grófka (Figarova svatba)
1956 Natália (V búrke)
1957 Jitka (Dalibor)
1957 Katka (Beg Bajazid)
1958 Lišiaka Zlatohlávka (Líška Bystrouška)
1958 Mélisanda (Pelléas a Mélisanda)
1960, 1970, 1972 Ľutomíra (Svätopluk)
1960 Zuza Meliška (Rodina)
1961 Oľga (Príbeh ozajstného človeka)
1963 Guilietta (Hoffmannove poviedky)
1964 Líza (Piková dáma)
1964 Operná primadona (Cardillac)
1966 Lady Villowsová (Albert Herring)
1976 Žena (Udatný kráľ)

 

Zdroj:   Ivan Knotek, Záhorie 2006, www.osobnosti.sk, sk.wikipedia.org