Kňaz, podpredseda štátnej rady pri čsl. vláde

 

*24.03.1887 (Holíč)                   +02.01.1969 (Holíč)

 

Bol synom roľníckych rodičov na Kopčianskej ulici v Holíči, kde sa narodil 24.03. 1887.  S úctou si aj písomne rád spomínal na Jána Jaromíra Boora a Pavla Groebla, ktorí mali veľkú zásluhu na jeho národnom slovenskom uvedomení. Vo svojom rodisku účinkoval ako kaplán v r. 1914, ako administrátor v r. 1919-1921 a ako kanonik-správca rím.-kat. farnosti v rokoch 1960-1966. S jeho menom sa v Holíči navždy pojí vybudovanie Katolíckeho domu – teraz „kultúrneho domu“ na začiatku prvej ČSR.

V úzkej spolupráci s Andrejom Hlinkom bol šéfredaktorom „Slováka“ a poslancom Národného zhromaždenia za HSĽS.Pre aféru Vojtecha Tuku rozišiel sa s Andrejom Hlinkom, aj  Dr. Tisom, u ktorého bol hneď po 14. marci 1939 prvým politickým väzňom v zlopovestnej Ilave. V londýnskej emigrácii zastával funkciu podpredsedu štátnej rady pri čsl. vláde.

Krajský súd v Bratislave ho vtedy v neprítomnosti odsúdil na doživotie. Po návrate na Slovensko v ro. 1945 stal sa predsedom Ústrednej rady cirkevných majetkov. V r. 1955 bol vymenovaný za bratislavského kanonika. Na dôchodku ho v žalostnom navštívení vzorne doopatrovali na holíčskej rím.-kat. fare.

Zomrel  02.01. 1969 v skalickej nemocnici a pochovaný je v Holíči pri kaplnke Sv. Floriána.  Vydal tlačou: „Hlavné patronátne právo v dejinách Uhorských“ (1930) a „Šaľa v dejinách“ (Nové Zámky, 1935).

 

Foto, text : Pavel Proksa – osobnosti Holíča