V utorok 19. marca 2024 sa v Dome kultúry v Gbeloch uskutočnila Regionálna súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov okresov Senica a Skalica, ktorá je súčasťou celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí s názvom „Vidiečanova Habovka“. Jej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Organizátori podujatia – Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici, Mesto Gbely a Správa mestského majetku Gbely, spol. s r. o., sa v tomto roku tešili milému spoločnému stretnutiu interpretov hudobného folklóru detí.

Na súťažnej prehliadke sa predstavilo 13 sólistov spevákov, dvaja sólisti inštrumentalisti, dve spevácke skupiny a dve ľudové hudby z Brodského, Gbiel, Kuklova – Smolinského a Skalice.

Odborná porota v zložení – predseda poroty Mgr. Samuel Smetana, hudobník a hudobný publicista, Mgr. Danka Sihelská, etnologička, speváčka SĽUK-u, hudobníčka a interpretka ľudových piesní, a Mgr. Peter Obuch, PhD., etnomuzikológ, muzikant a pracovník Centra tradičnej kultúry v Myjave, rozhodla, že na krajskej súťažnej prehliadke hudobného folklóru detí Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje, ktorá sa uskutoční 30. apríla 2024 v Dome kultúry v Senici, budú náš región reprezentovať s udelením zlatého pásma s postupom v kategórii sólisti speváci Sebastián Válka zo Skalice a Šimon Hipský z Brodského (zlaté pásmo s návrhom na postup), v kategórii sólisti inštrumentalisti Filip Štefanišin zo Skalice, v kategórii spevácke skupiny Raubíri zo Skalice a v kategórii ľudové hudby ĽH Zlatnička zo Skalice a ZUŠ Melody Band zo Skalice (zlaté pásmo s návrhom na postup). Zlaté pásmo získali speváčka Sabína Papánková z Gbiel, spevák Michal Malík z Kuklova – Smolinského a spevácka skupina Spjevule ze Skalice. V striebornom pásme sa umiestnili speváčka Zuzana Poláková zo Skalice (cena za výber repertoáru), speváčka Ellissa Abou El Yazid z Gbiel, speváčka Ivana Brunovská z Gbiel, spevák Matúš Kotvan z Kuklova – Smolinského, speváčka Natália Švorcová zo Skalice, spevák Matúš Mikula zo Skalice a inštrumentalista Maxim Bartal zo Skalice. Bronzové pásmo získali speváčka Ema Maderičová z Kuklova – Smolinského a speváčka Nikola Tomečková z Kuklova – Smolinského.

Diplomy a ceny odovzdali súťažiacim deťom členovia odbornej poroty. Pre vedúcich súťažiacich kolektívov a sólistov sa v rámci podujatia uskutočnil hodnotiaci a rozborový odborný seminár.

Srdečne ďakujeme všetkým účinkujúcim deťom, a osobitne ich vedúcim za obetavú prácu pri tohtoročnej príprave detí na súťažnú prehliadku hudobného folklóru detí. Úprimné poďakovanie patrí aj spoluusporiadateľom prehliadky – Mestu Gbely a Správe mestského majetku Gbely, spol. s r. o., za finančnú podporu a spoluorganizátorsky vynikajúco zvládnutú realizáciu kultúrneho podujatia.

                                                                                          Mgr. Miroslav Koprla, PhD.

                                                                                    Záhorské osvetové stredisko Senica

.