Záhorské osvetové stredisko v Senici pripravuje v tomto období výstavu dvoch jubilujúcich výtvarníkov s príznačným názvom JUBILANTI – Viera Jozéfková, Roman Macko. Jej vernisáž sa uskutoční 7. mája 2024 o 17,00 hodine vo výstavnej sále ZOS.

Viera Jozéfková i Roman Macko sú členmi Združenia výtvarníkov SenART. Výtvarnej tvorbe sa venujú už dlhšie obdobie. Výstava pripravená k životnému jubileu oboch autorov bude verejnosti prístupná do 31. 5. 2024, pozrieť si ju môžete v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hodiny.

Na vernisáž a výstavu Vás srdečne pozývame!

                                                                                                 Jaroslava Slezáková

                                                                                                        ZOS Senica

.