Martin Orgoník Kunovský bol ľudový básnik.

Už pred 1. svetovou vojnou bol členom senického Spolku mládeže, ktorý viedol Martin Braxatoris Sládkovičov. Keď narukoval, pokúsil sa na talianskom fronte neúspešne prebehnúť k nepriateľovi. Čakal ho súd, ale ešte pred ním sa sám v bratislavských kasárňach zastrelil. Jeho zozbierané básnické práce vydal v roku 1929 Ľ. Kühn pod názvom City srdca.

Na rodnom dome Martina Orgoníka Kunovského odhalili v roku 1934 pamätnú tabuľu. Pamätná tabuľa (80 x 90 cm) bola zrealizovaná v hodonínskej firme Ferdinanda Štáblu.

 

* 28.05.1887 (Kunov)                + 17.03.1916 (Bratislava)

 

Pod vplyvom P. Blahu a M. Hodžu sa aktivizoval v polit. a osvet. práci na Záhorí, najmä v období volieb. Svoje verše publikoval od 1912 v sloven. kalendároch a časopisoch Evanjelická mládež, Národný hlásnik, Noviny mládeže, Slovenská gazdiná, Slovenský hospodár, Stráž na Sione.

Písal básne s ľúbostnými a prírodnými motívmi, o roľníckej práci a príležitostné verše národným dejateľom (P. Mudroň, M. Pietor). Na protest proti vojne sa zastrelil. Výber z jeho básní usporiadal L. Kühn a uverejnil pod názvom City srdca (1928, 1929).

 

Zdroje: Eva Fordinálová, Božena Juríčková/, Dana Janáčková, Senica dejiny mesta, http://www.pam.epocha.sk/

 

Viac čítajte: http://zahorie.sme.sk/c/8155908/ludovy-basnik-martin-orgonik-kunovsky-odisiel-pred-100-rokmi.html