Pedagóg, národohospodár

 

* 23.12.1850 (Hontianska Hodruša)                  + 02.06.1933 (Holíč)

 

Žiak pamätného veľkorevúckeho gymnázia, správca evanjelickej ľudovej školy, regenschori  Ev.-a.-v. cirkevného zboru v Holíči v rokoch 1877 až 1911.  Ako uvedomelý Slovák odmietol podriadiť sa surovému maďarizačnému zákonu grófa Apponyiho, radšej sa dal predčasne penzionovať.     Intenzívnym hospodárením na malých kúskoch pôľa dával príklad novšími metódami gazdovania malým roľníkom. V holíčskej  POMOCNEJ  POKLADNICI  bol dlhé roky  hlavným účtovníkom, aktívnym funkcionárom v Občianskej besede a Mistnom odbore  MATICE  SLOVENSKEJ. Dňa  6. novembra 1918  sa stal prvým školským inšpektorom na Slovensku.

Zomrel v  Holíči a pochovaný je na evanjelickom citnoríne spolu so svojimi manželkami Hermínou rod. Boorovou  a Ľudmilou rod. Štúrovou. (č. hrobu 1729).

 

Foto, text : Pavel Proksa – osobnosti Holíča